Vanliga frågor och svar om familjehem

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får om att vara familjehem. Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen att kontakta oss på familjehemsgruppen.

Barnets föräldrar förlorar inte den juridiska vårdnaden om sitt barn under placeringstiden och är även underhållsskyldig. Det innebär att vårdnadshavaren har rätt att bestämma över sitt barn när det gäller exempelvis skolgång, läkarvård eller barnpsykiatrisk behandling och ska också betala underhåll efter sin förmåga.

Familjehemmet ansvarar för den dagliga omvårdnaden av barnet och det är viktigt med ett gott samarbete mellan föräldrar, familjehem och socialtjänsten för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

För att få ett uppdrag som familjehem ska man som intresserad familj genomgå en generell familjehemsutredning. I ett första skede får man lämna sitt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från bland annat polis-, social- och kronofogderegister. Efter det följer intervjuer med familjen och inhämtande av referenser. När det sedan blir aktuellt att ett barn ska placeras utanför sitt eget hem fattar socialnämnden beslut om att din familj får medgivande att ta emot just det enskilda barnet/ungdomen.

Ersättning följer SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer.

Rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga Länk till annan webbplats.

Både barnet, vårdnadshavare och familjehemmet har kontinuerlig kontakt med socialsekreterare. Barnet och vårdnadshavare har kontakt och återkommande uppföljning med egen barnsekreterare medan familjehemmet har en familjehemssekreterare. Familjehemmen erbjuds även utbildningar och handledning efter behov.

Storleken på bostaden spelar ingen roll men det är viktigt att det placerade barnet/ungdomen kan få ett eget rum. Syskon kan eventuellt dela rum.

En pensionär kan absolut ha ett familjehemsuppdrag men det är viktigt att kontrollera med försäkringskassan så att arvodesdelen av ersättningen inte påverkar pensionen.

Vilket barn/ungdom som ett familjehem ska ta emot är en viktig diskussion mellan socialtjänstens familjehemssekreterare och det blivande familjehemmet. Alla måste vara överens om att just detta barn/ungdom passar i just denna familj. Hela familjen berörs av att vara familjehem och därför ingår även samtal med de egna barnen.

Samma krav gäller som för alla familjehem men det ställer särskilda krav på en öppenhet för flyktingfrågor och en förståelse för de kulturella skillnader som kan finnas mellan till exempel familjehemmets vanor och de vanor som ungdomen har med sig från sitt hemland.

För att kunna bli ett familjehem måste du först anmäla intresse, du kan antingen:

E-tjänst för att lämna din intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Som intresserad familj kommer du att genomgå en utredning som genomförs av en familjehemssekreterare. I det första skedet får du lämna ditt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från polis-, social-, Försäkringskassan-, och kronofogderegister. Därefter bokar vi in ett hembesök, utför intervjuer med familjen och hämtar in referenser.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024