Stöd enligt SoL

Du som har en funktionsnedsättning men inte omfattas av en personkrets enligt LSS kan få hjälp genom Socialtjänstlagen (SoL).

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats. ska tillgodose dina behov av hjälp i det dagliga livet för att uppnå skälig levnadsnivå.

Utifrån SoL kan du ansöka om vissa insatser och sedan få ett beslut som är bedömt utifrån dina behov.

Ansök om stöd enligt SoL Länk till annan webbplats.

 1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.
 2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.
 3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.
 4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
 • Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
 • Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.

Du kan ansöka om följande insatser enligt SoL:

Boendestöd är ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och närmiljön till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Insatsen ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Stödet utformas individuellt och bygger på medverkan och delaktighet.

Boendestödjaren gör inga egna aktiva insatser utan hjälper den boende att självständigt kunna klara sin vardag i så stor utsträckning som möjligt, i form av motivations- och aktivitetsstöd.

Boendestödjaren ger stöd så att den boende självständigt kan:

 • strukturera vardagen och hitta rutiner
 • hålla dygnsrytmen och sköta hygienen
 • utföra städning, tvätt, handling, matlagning och andra hushållssysslor
 • upprätthålla sociala kontakter
 • bistå vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer.

I stödet används allmänna kommunikationsmedel om det krävs transporter.

Kommunen har dagverksamhet där deltagaren har möjlighet att arbetsträna. På dessa verksamheter finns anställda handledare, som har till uppgift att vara ett stöd för deltagaren under deras arbetsträning, praktik eller sysselsättning.

Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för personer med stort behov av omsorg.

Om du inte klarar av att ta dig fram i samhället på egen hand, till exempel på grund av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan du få hjälp av en ledsagare. Syftet med ledsagning är att bryta den isolering som äldre och funktionshindrande kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

Ledsagning beviljas inte för resor till sjukvårdsinsatser, då detta normalt sett är regionens ansvar (sjukresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Ledsagning innebär i regel endast hjälp med förflyttningen från en punkt till en annan. Om du dessutom behöver hjälp under själva aktiviteten kan du ha rätt att få hjälp av en följeslagare.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2022