Personligt ombud

Personligt ombud finns till för vissa personer som är över 18 år samt har psykiska funktionsnedsättningar (utan krav på diagnos) som är omfattande och långvariga. Vi riktar oss till dig som har svårt att få vardagen att fungera och vill ha stöd för att förbättra din livssituation.

En man och en kvinna sitter ner och pratar

Våra personliga ombud i norra Dalarna arbetar för kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen.

Hur personligt ombud arbetar – film från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

 • Ett omfattande, betydande och väsentligt funktionshinder som
  medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
 • Sammansatta och omfattande behov av vård, stöd
  och service.
 • Ha behov av långvariga kontaktere med socialtjänsten, primärvården eller specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra
  myndigheter.
 • Behov av samordning av vård, stöd och service.
 • Få råd samt information om rättshjälp och annat stöd utifrån behov.
 • Få den hjälp du har rätt till i samhället.
 • Samordna den hjälp du har idag.
 • Få råd och stöd.
 • Följa med dig till de myndigheter och organisationer du kan få hjälp från.
 • Vi träffas i vår lokal eller på annan plats.
 • Vi kan ringa, mejla eller sms:a.

Det är frivilligt att få hjälp av personligt ombud. Det är bara du själv som kan önska och få personligt ombud. Ingen annan kan bestämma det åt dig.

Vi arbetar bara på uppdrag från dig och vi arbetar alltid tillsammans med dig.

Vi lyssnar och har tid för dig. Det är gratis att få vår hjälp. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Vi som är personliga ombud tar hänsyn till din funktionsnedsättning. Under den tid vi arbetar tillsammans kan vi hjälpa dig med de kontakter du behöver i samhället.

Personligt ombud är ingen myndighet och övertar inte någon myndighets ansvar och är ingen behandlare.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024