Familjerådgivning

Alla kan få samlevnadsproblem vid olika tidpunkter i livet. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan ni vända er till familjerådgivningen.

Familjerådgivningens logotyp

Mora, Malung, Sälen, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam familjerådgivning. Hit kommer par, sambos, gifta, särbos eller separerade, oavsett sexuell läggning och ursprung som har relationsproblem och som behöver stöd och hjälp. Åldersgräns 18 år.

Om du vill ta kontakt med oss för information, samtal eller rådgivning, ring oss på vår telefontid till 0250-271 00.

En familjerådgivare ställer några frågor för att få en första bild av vad du önskar få hjälp med.

Vill du lämna återbud eller andra korta meddelanden går det bra att göra det på vår telefonsvarare.

Vi kan inte ta emot nyanmälningar via mejl, eftersom familjerådgivningens sekretess inte gäller då.

Ordinarie telefontider hos familjerådgivarna.
Tillfälliga ändringar i telefontiden kan förekomma.
Information om avvikande telefontider finns på telefonsvararen.

Dag

Tid

Familjerådgivare

Måndag

08.30 - 10.00

Victoria Sparr

Tisdag

13:00 - 14:30

Lena Kronberg

Onsdag

10.30 - 12.00

Susanne Wittkull

Torsdag

13.00 - 14.30

Gunnel Olsson Bergholtz

Fredag

13.00 - 14.30

Peter Östergren

1995 kom en ändring i Socialtjänstlagen som slår fast att varje kommun är skyldig att erbjuda familjerådgivning till den som begär det.

I norra Dalarna samarbetar Malung-Sälens, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner kring en gemensam familjerådgivning - Kommunernas familjerådgivning.

Familjerådgivningen administreras av Mora socialförvaltning och administrativ chef är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen Pia Blomstedt.

Inom familjerådgivningens ram finns också Familjefrid som erbjuder hjälp när det förekommer våld i nära relation. Vi tar emot våldsutsatta och våldsutövare i pågående eller tidigare relation.

Familjerådgivaren tar emot efter tidsbeställning per telefon. Vid första samtalet planerar vi vilka frågor vi ska arbeta med tillsammans och hur ofta, samt när vi ska träffas.

Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid. Samtalen varar cirka 1½ timme.

Samtalen leds av 1 eller 2 familjerådgivare.

Tystnadsplikt

På familjerådgivningen gäller absolut sekretess. Det betyder att vi har en förstärkt tystnadsplikt. Familjerådgivarna för inga journaler.

Den som så önskar behöver inte tala om vad han eller hon heter.

Vår tystnadsplikt bryts om en familjerådgivare får veta att ett barn utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Familjerådgivaren är då skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

Språk

När det finns behov arbetar familjerådgivarna med tolk.

Inga avgifter

Samtal på familjerådgivningen är kostnadsfria.

Öppettider

Familjerådgivningen kan erbjuda samtal måndag-fredag 8.00-17.00.

Filialmottagning i Malung en dag varannan vecka.

Filialmottagning i Särna en dag varannan vecka.

Hitta till våra mottagningar.

Här är några exempel när det går att söka hjälp hos familjerådgivningen:

 • Ni har svårt att prata med varandra.
 • Ni vill hitta tillbaka till varandra.
 • Ni vill förbättra det sexuella samlivet.
 • Ni funderar på att separera.
 • Otrohet.
 • Svartsjuka.
 • Ni är inte överens om det praktiska eller ekonomiska.
 • Konflikter, gräl och våld.

Familjefrid

Vänder sig till dig som är utsatt eller utövar våld i nära relation. Oftast arbetar vi med enskilda kontakter även om ni fortfarande är ett par. Vi gör bedömningen om vi anser att det är lämpligt med eventuella parsamtal.

Familjefrid – Mora kommun

Gunnel Olsson-Bergholtz

Socionom. Leg.psykoterapeut - systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning.

Emotionellt fokuserad terapi för par (EFT). Handledarutbildning i psykosocialt behandlingsarbete, samt inom suicidpreventivt arbete.

Magisterexamen i bildterapi och utbildning i bildterapi med barn, ungdomar och familjer, samt utbildning i projektiva metoder.

Har förutom arbete inom kommunal familjerådgivning mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete - samt handledning - inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, skola samt ungdomsmottagning.

Har dessutom arbetat med arbetsmiljöfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå inom företagshälsa. Kontaktperson för Mora och Orsa kommun.

Jonas Eriksson

Socionom. Grundläggande utbildning i Gestaltterapi och i socialpedagogik. Utbildning i Lösningsfokuserad samtalsmetodik samt Motiverande samtal (MI).

Har mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete som socialrådgivare inom socialtjänsten, samt som kurator i skolan och hälso- och sjukvårdens somatiska specialistsjukvård och palliativ sjukvård. Har även arbetat inom öppen och sluten missbruksvård samt akutpsykiatri. Kontaktperson för Älvdalens kommun.

Lena Kronberg

Socionom, legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Utbildning i traumafokuserad KBT med inriktning barn och ungdom. Utbildning i sexologi och i att göra riskbedömningar för barn och ungdom med sexuella beteendeproblem (ERASOR) samt utbildning i gruppbehandling för barn i sorg.

Mångårig erfarenhet av arbete i socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, Barnahusverksamhet samt som hälso- och sjukvårdskurator inom somatisk specialistsjukvård inklusive palliativ sjukvård. Kontaktperson för Älvdalens kommun.

Peter Östergren

Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1, i kognitiv psykoterapi. Auktoriserad familjerådgivare. Utbildning i barnorienterad familjeterapi, miljöterapi och sexologi. Mindfulness instruktör. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Har mångårig erfarenhet av Barn- och ungdomspsykiatri samt institutionsbehandling av barn, ungdomar och familjer. Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun.

Susanne Wittkull

Socionom, Leg. psykoterapeut, KBT. Auktoriserad familjerådgivare. Handledare.

Utbildning i bland annat systemisk familjeterapi, sexologi, kris och trauma samt samarbetssamtal. Gruppledare i icke-våldsgrupp för män och PREP.

Har mångårig erfarenhet av familjerådgivningsarbete, våld i nära relationer, kurativt arbete inom skola och somatisk vård samt arbete med flyktingar. Kontaktperson för Mora och Orsa kommun.

Victoria Sparr

Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT. Auktoriserad familjerådgivare. Utbildad BOF terapeut (Barnorienterad familjeterapi). Utbildning i sexologi. Gruppledarutbildning icke-våldsgrupp för män.

Mångårig erfarenhet av arbete i socialtjänsten, familjerådgivning samt som kurator inom barn och ungdomspsykiatri. Kontaktperson för Malung-Sälens kommun.

Traditionell familjerådgivning

Vänder sig till er som önskar komma på flera samtal till samma familjerådgivare. Vi arbetar på ert uppdrag och har inga begränsningar i samtalens omfattning. Det vanligaste är att vi träffas 3-5 samtal. Vi avsätter 1,5 timme/gång för par och 1 timme för enskilda. Samtalen är kostnadsfria. Vanligtvis har vi väntetider för att få komma på dessa samtal.

Utomhusbild på ingången till Familjerådgivningens lokaler på Kyrkogatan 5 i Mora.Förstora bilden

Entré vid Kyrkogatan 5

Besöksadress Mora

Kyrkogatan 5 Länk till annan webbplats., ingång från gården. Observera att bilden på Google Maps inte stämmer, ingången är på baksidan av andra sidan av Kyrkogatan.

Om kärleksrelationer

 • Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. Josefsson, Linge. (2008).
 • Håll om mig. Sue Johnson. (2016).
 • Konsten att hålla ihop. En handbok i kärlek. von Sivers, Lindgren. (2012).
 • Kärlekens ACT. Stärk din relation med commitment therapy. Harris. (2012).
 • Kärlekens språk, din guide till lyckliga relationer. Nyvall & Arkhem (2019)
 • Kärlekens fem språk. Chapman. (2012).
 • Närmare varandra, 9 veckor till en starkare parrelation. Burman et al. (2018)
 • Verktyg för varaktig kärlek. Markman, Stanley, Blumberg. (2004)
 • 7 gyllene regler för en varaktig kärleksrelation. Gottman. (2002).

Sex och Samliv

 • Att vilja men inte kunna – om sex som gör ont. Lundberg. (2019)
 • Boken om sex. Ekdahl. (2019)
 • Du, jag och sex: om lust och närhet i parrelationer. Flink, Linton. (2019)
 • Hallongrottan. Sandra Dahlen. 2017
 • Ja till njutning: Sex och självkänsla efter femtio – Sanner. (2020).
 • Kåt glad och tacksam. Attityder till sex och kärlek som förändrar ditt liv. Sanner. (2020).
 • Lust och olust, om sex, närhet och anknytning. Drevstam. (2019)
 • Lätta sexboken. Perez. (2014).
 • Respekt: en Sexbok för killar. Perez. (2018).

Om barn och föräldraskap

 • Anknytning i förskolan, vikten av trygghet och lärande. Malin Broberg m fl. (2013).
 • Din kompetenta familj. Juul. (2018).
 • Explosiva barn, ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Greene. (2016).
 • Fantasins tid – förskoleåldern (2 – 6 år). Montgomery (2020)
 • Fem gånger mer kärlek: forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv: en bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12. Forster. (2009).
 • Frigörelsens tid (13 – 19 år). Montgomery. (2021)
 • Förstå ditt barns hjärna. Siegel, D och Payne, T. (2019).
 • Föräldramagi, Montgomery. (2019)
 • Håll om mig, släpp mig fri – om barns anknytning till föräldrar. Lundberg. (2019)
 • Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna. Gerhardt. (2004).
 • Lyhört föräldraskap. Bergström. (2013)
 • Miraklets tid (0-2 år), Montgomery. (2019)
 • No drama discipline. Siegel, D och Payne, T. (2016).
 • Närvarande föräldraskap. Siegel, Bryson. (2020)
 • Problemskapande beteenden vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Hejlskov Elven. (2018).
 • Självkänslans tid (6 – 13 år) Montgomery. (2020)
 • Vad alla föräldrar borde få veta, barnets första 12 år. Rhoudin och Lalouni. (2019).

Separation

 • Att skiljas med barn, föräldrar i två hem. Bergström. (2018)
 • Bonusföräldrar, möjligheter och fallgropar. Jesper Juul. (2019).
 • Gummimammor, plastpappor och bonusbarn. De Paula, Klang. (2012)
 • Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Abrahamsson, Danielsson. (2017)
 • Skilj dig ordentligt! Separationshandboken. Pia Sehm. ( 2016)
 • Vägen genom skilsmässan. Att hantera en förlorad kärleksrelation. Anna Bennich Karlstedt, (2017)

För barn om separation

 • När mamma och pappa skiljer sig: en bok för barn om skilsmässor. Menendez – Aponte. (2003)

Våld

 • A typology of domestic Violence, Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence. Michael P Johnson. (2008).
 • Meningen med våld. Isdal. (2000).
 • Pappor med våldsproblematik. Lindén, Breife. (2012).
 • Relationspsykopater – om farlig och förförisk kärlek. Rusz. (2017)

Övrigt

 • Allt som händer inuti, om tankar och känslor från A till Ö. Ahangaran. (2019)
 • Den mörka hemligheten. Josefsson, Linge. (2011).
 • Mindfulness i vardagen. Schenström. (2007).
 • Vi är våra relationer. om anknytning, trauma och dissociation. Wennberg. (2010).
Senast uppdaterad: 3 juni 2024