Nätverk för företagare

I Mora kommun finns det nätverk inom olika branscher.

Bild

Här har vi listat några av dem

Regionstad Mora ska profilera Mora som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Kontakt: verksamhetsledare Viktoria Stärner, viktoria.starner@regionstadmora.se

Mer information på mora.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mora Köpstad är ett nätverk för handeln i Mora som verkar för att stärka och utveckla Moras hela utbud av handel och handelsrelaterade tjänster i de olika handelsområdena.

Kontakt : Handelsutvecklare Hillevi Eriksson,
hillevi.eriksson@regionstadmora.se

Mer information på Mora Köpstads hemsida Länk till annan webbplats..

Norra Dalarnas Byggplats är en plattform för dialog och information för alla som verkar inom byggbranschen.

Mer information på Norra Dalarnas Byggplats hemsida Länk till annan webbplats.

Visit Dalarna har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen.

Mer information på Visit Dalarnas hemsida Länk till annan webbplats.

Ideell förening som ska skapa affärsnytta för industriföretagen i Mora.

Kontakt: PeO Sjöberg, peo.sjoberg@iucdalarna.se

Det är ett nätverk för fastighetsägare med handelsfastigheter.

Kontakt: Mikael Hedh, mikael.hedh@morastrand.se

Affärsnätverket för kvinnor i Dalarna. De verkar för fler kvinnor i styrelser, som ordföranden, VD, ledare, företagare och ägare.

Kontakt: Evelyn Hult, evelyn@bossbp.se

Dalatech är ett ideellt nätverk av personer som jobbar med digitalisering relaterat till norra Dalarna.

Kontakt Kristian Lidin, kristian.lidin@gmail.com.
Mer information på Dalatech sida på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det unga drivet i Dalarna. Ett nätverk där unga drivna människor möts, utvecklas och syns.

Kontakt Daladrivet Ung: daladrivet.ung@gmail.com
Mer information finns här - Daladrivet Ung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024