Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Markanvisningstävling för central fastighet i Mora

Mora kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för fastigheterna Morkarlby 21:9 och 21:18 i centrala Mora. Populärt kallad Zornskafastigheten. Fastigheterna är sammanlagt på ca 5 880 m² och lämpar sig mycket bra för bostadsbebyggelse.

Bild

Mora ska fortsätta utvecklas, en trång sektor har länge varit möjligheten till bostäder i centrum. På senare tid har dock flera positiva initiativ tagits för att ändra på det, och här kommer ytterligare ett sådant. Mora kommun lägger nu ut fastigheterna Morkarlby 21:9 och 21:18 (vanligen benämnda Zornskafastigheten) till en markanvisningstävling.

I korthet består tävlingsupplägget av en process med låg ingångströskel som följs av ett antal kvalificerande steg. Första steget är en intresseanmälan med kortare skriftlig beskrivning av idén. Utifrån dessa idébeskrivningar görs ett urval som bedöms vara extra intressanta, som en arbetsgrupp inom kommunen har enskilda dialoger med. Efter dessa återstår ett litet antal intressenter som erbjuds lämna in skarpa och genomarbetade förslag. Bland de inkomna förslagen väljer en jury ut en vinnare som erbjuds teckna markanvisningsavtal för fastigheterna.

”Vi är glada att äntligen få igång processen för att utveckla de här fastigheterna i centrala Mora. Det är ett genuint område med en hel del äldre bebyggelse, så vi har noggrant filat på tävlingsupplägget. Med den här kvalificeringsprocessen hoppas vi få in många idéer och platsanpassade tävlingsbidrag” säger Niclas Larsson, samordnare för strategiska mark- och etableringsfrågor på Mora kommun.

Länk till tävlingen med alla detaljer och underlag finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta: I plan- och bygglagen (PBL) definieras begreppet markanvisning som: ”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”. Om kommunen och byggherren under förhandlingsprocessen enas om formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna. Källa: SKR

Senast uppdaterad: 8 april 2021