Mora kommun som arbetsgivare

Välkommen till Mora - platsen för dig som önskar ett aktivt liv!
I Mora kommun kan du njuta av den vackra naturen med gröna skogar och blånande berg. Här finns ett rikt kultur- och idrottsliv, en levande företagaranda och ett omfattande handelsutbud. Här finns dessutom goda kommunikationer till både storstäder, närliggande orter och fjällvärlden.

Arbeta i Mora kommun

Vi är en arbetsgivare som tar initiativ till utveckling och möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt förhållningssätt. Vi tror på utveckling och hållbarhet där det är viktigt att alla invånare – unga och gamla, kvinnor och män, med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder – upplever att de är trygga, delaktiga i samhället och kan påverka och förändra sin vardag. Som anställd hos oss kan du vara med och påverka kommunens hållbarhet med nya innovativa idéer. Vi vill skapa rätt förutsättningar för framtiden och ha en tillåtande kultur där medarbetarna vill och vågar testa/framföra nya idéer. Din åsikt är viktig för att skapa framtidens Mora kommun!

I Mora kommun vill vi göra mer av sådant som leder till att människor trivs och mår bra på våra arbetsplatser, därför har vi valt att arbeta med friskfaktorer. Det handlar exempelvis om ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap, om delaktighet och påverkansmöjligheter och om kompetensutveckling under hela arbetslivet.

Du är viktig!

I vår organisation är det viktigt att du leder dig själv, att du vill skapa värde, att du vill lyckas och att du samspelar. Alla medarbetare hos oss har en viktig roll som kunskapsbärare och representanter för verksamheten. Detta medför ett ansvar att hålla sig informerad och att informera andra om sådant som är viktigt i ditt uppdrag och för verksamheten. Vi förväntar oss också att du ska förstå behoven hos dem som vi är till för och utifrån den förståelsen anpassa ditt bemötande och dina prioriteringar.

Välkommen till Mora kommun och ett meningsfullt uppdrag där din insats gör skilInad - varje dag!


Solig bild från Vasaloppets tjejvasa 2016

Förmåner

Vi vill att du ska ha en trygg anställning och en bra balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi flera fina förmåner.

Läs mer om förmånerna genom att trycka på respektive plusbox nedan.


Som medarbetare i Mora kommun har du möjlighet att få upp till 1200 kr per år i bidrag för kostnader inom friskvård och motion för att underlätta för dig att utöva hälsofrämjande aktiviteter.

Mora kommun erbjuder alla medarbetare 100 kronor rabatt på spårkort (arenakortet) som säljs via Vasaloppet.

Medarbetare erbjuds även 400 kronor rabatt på ett årskort på Mora och Venjans simhallar.

Mora kommun erbjuder anställda möjlighet att boka tider i kommunens idrottshallar med syfte att utöva fysisk aktivitet tillsammans med andra kommunanställda.

Hyr en kvalitetscykel genom bruttolöneavdrag!
Alla tillsvidareanställda medarbetare har möjligheten att beställa förmånscyklar via bruttolöneavdrag med upp till 30 % lägre kostnad jämfört med köp i butik. Under 36 månader hyr du en cykel till ett fast pris som dras genom bruttolöneavdrag på din lön och därefter har du möjlighet att köpa ut eller lämna tillbaka cykeln utan kostnad.

Du får enkel, trygg och smidig tillgång till cykel, komplett med tillbehör. Det finns en rad olika slags cyklar att välja bland – från enkla herr- och damcyklar till avancerade elcyklar. Service ingår.

Som anställd i Mora kommun har du utökad semesterrätt: du får 31 dagar när du har fyllt 40 år och 32 dagar när du har fyllt 50 år. Dessutom finns möjligheten till semesterväxling.

Alla medarbetare i Mora kommun med minst ett års anställning har möjligheten att köpa buss- eller tågkort till rabatterat pris från Dalatrafik. Resekortet är inte personligt och gäller i 365 dagar för obegränsade resor med bussar och tåg.

Som medarbetare har du möjlighet att inom givna ramar påverka förläggningen av den egna arbetstiden, till exempel via flexibel arbetstid. Om du omfattas av flexibel arbetstid beror på vilket yrkesområde du arbetar inom.

Senast uppdaterad: 7 december 2023