Lediga uppdrag

Vill du göra skillnad? Det finns barn, ungdomar och vuxna i Mora kommun som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Det finns flera olika typer av uppdrag som kräver olika stor insats. Exempel på insatser är kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. Nedan listas aktuella lediga uppdrag där vi söker uppdragstagare.

  • Som kontaktperson avsätter du två–tre timmar i veckan för att umgås och göra meningsfulla saker tillsammans med någon som behöver utöka sina sociala kontakter och få mer stimulans i vardagen. Du kan också vara ett stöd och bollplank i frågor som personen har.
  • Du behöver ingen utbildning eller särskild erfarenhet, däremot öppenhet och förståelse för människors olikheter och behov.
  • De flesta som efterfrågar en kontaktperson behöver bryta sin isolering och öka sina sociala kontakter. Det är också vanligt att personen behöver lite hjälp för att komma igång med någon aktivitet.
  • Vanliga aktiviteter är promenader, träna, fika, se film, bara umgås eller något annat som är meningsfullt för den som behöver stödet.
  • Du behöver vara 18 år eller äldre för att kunna bli kontaktperson.
  • För att bedöma om du är lämplig för uppdraget som kontaktperson görs en utredning, där det ingår ett samtal med dig samt registerkontroll hos polis och socialtjänst.
  • Du kan göra en allmän intresseanmälan om att bli kontaktperson eller anmäla intresse om att bli kontaktperson för en specifik person. På så sätt är det möjligt att matcha era intressen. Se lediga uppdrag nedan.

Vad är en kontaktfamilj?

Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder. Då kan en annan familj hjälpa till med att ta hand om andras barn och unga, till exempel en helg i månaden. Sådant stöd kallas kontaktfamilj. Det kan finnas många anledningar till att barn och ungdomar behöver en kontaktfamilj, ofta saknar familjen ett socialt nätverk som kan hjälpa till.

Vem kan bli en kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj behöver du inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Intresse, tid och ork räcker långt. Det är en fördel om du har erfarenhet av barn.

Hur blir man en kontaktfamilj?

För att kunna bli en kontaktfamilj måste du först anmäla intresse, du kan antingen kontakta oss på familjehemsgruppen, lämna en intresseanmälan längre ner på den här sidan, eller genom sidan familjehemsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Därefter görs en utredning för att bedöma resurser och matcha med rätt barn. Familjehemsgruppen utreder dig genom hembesök, talar med referenser och tar uppgifter från social- och polisregister.


Vad är ett familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. När ett barn eller en ungdom inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem som tidigare kallats för fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor där under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Anledningen till att barnet behöver komma hemifrån varierar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga (LVU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar utan ett komplement.

Vem kan bli ett familjehem?

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem, utan du får den utbildning och information som behövs för att kunna utföra ditt uppdrag. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och framför allt intresse och engagemang för ytterligare en familjemedlem.

Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande. Med eller utan barn, du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och ni ska ha stabila relationer i familjen, oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett barn eller ungdom i sitt liv.

Hur blir man ett familjehem?

För att kunna bli ett familjehem måste du först anmäla intresse, du kan antingen kontakta oss på familjehemsgruppen, lämna en intresseanmälan, eller genom sidan familjehemsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Som intresserad familj kommer du att genomgå en utredning som genomförs av en familjehemssekreterare. I det första skedet får du lämna ditt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från bland annat polis-, social- och kronofogderegister. Du ska också fylla i ett BRA-Fam formulär som är framtaget av socialstyrelsen. Därefter bokar vi in ett hembesök, utför intervjuer med familjen och hämtar in referenser.


Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli uppdragstagare? Lämna din intresseanmälan nedan.

Senast uppdaterad: 5 april 2024