Hållbara evenemang

Alla behöver hjälpas åt för att bidra till ett hållbart Mora. Här hittar du en lista med hållbarhetspunkter som kan hjälpa dig att göra ditt evenemang mer hållbart.

Bild

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner. Kortfattat måste människor, ekonomi och naturen samspela i de aktiviteter vi gör. Det går inte bara att fokusera på en dimension utan det måste sättas i sammanhang.

Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Social hållbarhet i form av till exempel välfärd, trygghet, vård, skola, kultur, fritid, arbete och delaktighet.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser i form av till exempel ekonomisk balans och resurshushållning.

Miljömässig hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna. Hushålla med naturresurser och planetens absoluta gränser.

Hållbarhetsaspekter

Nedan finner du en lista med hållbarhetsaspekter där du kan få inspiration, tips och idéer för att göra ditt evenemang mer hållbart. Listan är ett levande dokument och kan kompletteras med andra hållbarhetsaspekter.

Nya skräpregler har börjat gälla 1 januari 2024. Läs mer på följande sida: EU-direktivet om engångsplast | Håll Sverige Rent (hsr.se) Länk till annan webbplats.

 • Minimera alla former av engångsmaterial och återanvänd vid andra tillfällen
 • Källsortera ditt avfall i olika kärl. Ha tydlig information om var man ska slänga vilket avfall.
 • Se till att det finns tillräckligt med återvinningsmöjligheter på olika platser
 • Samåk i så stor utsträckning som möjligt
 • Överväg om fysiska möten behövs och prioritera resfria möten under planering
 • Skapa möjlighet så att evenemanget kan följas på distans via webben
 • Välj fossiloberoende fordon som drivs med förnybara bränslen vid transporter
 • Anlita lokala producenter och företag för att minska transportkostnaderna
 • Skapa parkeringsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning
 • Välj gärna varor som är svenska, närproducerade, ekologiska och/eller Fairtraide produkter
 • Erbjud även ett hållbart modernt matutbud som till exempel vegetariskt och veganskt
 • Servera mat efter säsong
 • Minska matsvinn genom till exempel effektivt användande av råvaror.
 • Servera kranvatten istället för buteljerat vatten
 • Kommunicera vad du serverar och var maten och drycken kommer ifrån
 • Allergiinformation och information om innehåll i produkter som serveras underlättar för många
 • Använd gärna porslin eller engångsmaterial i papper.
  Nya skräpregler har börjat gälla 1 januari 2024 bland annat är engångsmuggar som innehåller mer än 15% plast helt förbjudna. Läs mer på följande sida: EU-direktivet om engångsplast | Håll Sverige Rent (hsr.se) Länk till annan webbplats.
 • Köp inte in mer material än vad som behövs
 • Undvik onödiga förpackningar för eventuell give aways.
 • Köp in produkter utan årtal för att ge möjlighet till återanvändning
 • Välj gärna lokala leverantörer eller leverantörer som ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete.
 • Skapa nya rutiner som innebär att belysning släcks när den inte behövs
 • Installera lågenergilampor, LED, där det är möjligt
 • Styr ventilation efter tid och publik
 • Använd gärna förnyelsebar el
 • Undvik dokumentation i pappersform
 • Informera och kommunicera till funktionärer, medarbetare, externa parter och deltagare om evenemangets hållbarhetsarbete
 • Inbjudningar och affischer med mera trycks på miljömärkt papper alternativt ett miljömärkt tryckeri används
 • Tänk på att det kan finnas behov av teckentolkning, syntolkning, hörselteknisk utrustning eller stöd på annat sätt
 • Skyltar, vepor, banderoller, utställningsmaterial och liknande sparas och återanvänds
 • Deltagarbrickor görs i miljöanpassat material, är återvinningsbara och lämnas tillbaka efter aktivitetens slut
 • Tillgänglighetsanpassa i möjligaste mån som till exempel p-platser, publikplatser, toaletter
 • Stora glasytor är tydligt markerade
 • Trygg och säker miljö

Tips!

Riksidrottsförbundet har ett verktyg med 46 aspekter av hållbarhet. Syftet är både att förklara hållbarhet och att inspirera arrangörer av idrottsevenemang i hållbarhetsarbete. Läs mer om hållbara idrottsevenemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på riksidrottsförbundet sida.

Senast uppdaterad: 27 juni 2024