Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Morakontraktet

Morakontraktet är en samverkan mellan skola och arbetsliv för att öka ungdomars kunskap om yrken och möjlighet till bättre lokal kompetensförsörjning i Mora.

Bild

Morakontraktet handlar om att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv genom att elever får mer kunskap och intresse för företag och de offentliga yrken som finns i Mora. Målet är att engagera näringslivet, kommunala förvaltningar och skolan mer för att göra skillnad för unga som ska göra framtida yrkesval och hitta ett bra arbete. Det ska på sikt leda till bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden i Mora.

Aktiviteter skola och arbetsliv

Morakontraktet kommer att planera flera återkommande aktiviteter där elever gör mer praktik, fler studiebesök och projektarbeten för att lära sig mer om arbetslivet i Mora. Några exempel på årligt återkommande aktiviteter är ”Industrinatten” där elever en kväll gör studiebesök på Moras industrier samt en ny "Yrkesmässa" där målet är att alla branscher i Mora visar upp sina yrken för elever.

Morakontraktet är ett projekt finansierat av externa projektmedel från Jordbruksverket / Leader – lokalt ledd utveckling. Efter projekttidens slut är målet att modellen med samverkan ska leva vidare med skolan som ansvarig där både kommunen och näringslivet bidrar med finansiering.

Morakontraktet:
Elev idag.
Jobb imorgon.

EU-flagga + leader
Senast uppdaterad: 7 februari 2019