Kompetensförsörjning

Sedan 2015 har både offentlig och privat sektor upplevt en relativt sett stor kompetensbrist. Under hösten 2018 upplevde 48 % av de privata företagen kompetensbrist. Motsvarande siffra i offentliga sektor är drygt 60 %. Situation råder i de flesta branscher och leder till en hämmad tillväxt i lokalsamhället. Kommunen har under de senaste åren vidtagit en rad strategiska initiativ för att motverka kompetensbristen.

Bild

Morakontraktet

På lång sikt är det avgörande att Moras ungdomar ser positivt på Moras näringsliv och arbetsmarknad. Därför har kommunen tillsammans med näringslivet startat det så kallade Morakontraktet – en samverkan mellan skolan och arbetslivet.

Yrkeshögskola

I Mora finns en dynamisk och småskalig tillverkningsindustri som vilar på en stark historia och tradition. Näringsgrenen är betydelsefull och branschen har under några år efterfrågat en kvalificerad utbildning inom robotik, automation och CNC. Kommunen har därför i nära samverkan med branschen ansökt om att få bedriva en Yrkeshögskola, vilket nu har beviljats. Hösten 2019 startar den första yrkeshögskolan i Mora med inriktning ”Robot- och CNC-tekniker”.
Läs mer om Mora yrkeshögskola Länk till annan webbplats..

Arbete för nyanlända

De nyanlända utgör en stor outnyttjad potential på arbetsmarknaden. Genom en större förmåga att ta emot och välkomna de nyanlända på arbetsmarknaden kan vi lösa en betydande del av kompetensbristen. För den nyanlända innebär ett arbete nästan uteslutande den snabbaste vägen till integration och etablering i samhället. Mora kommun, tillsammans med grannkommuner och Arbetsförmedlingen, har de senaste åren bedrivit en rad samverkansprojekt med syftet att skynda på vägen till arbete för de nyanlända. Ett exempel är Nyanländ Kompetens.

Senast uppdaterad: 17 juli 2019