Karin Johansson

Porträttbild på Karin Johansson
Roll eller funktion

Barn- och ungkultursamordnare

Telefon
Besöksadress

Köpmannagatan 4

Postadress

792 30 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.