Ellastcykel till kulturhuset

Mora kulturhus ska köpa in en ellastcykel till kulturhuset som kan nyttjas för bland annat boktransporter i Mora med omnejd.

Kultur- och fritidsförvaltningens ellastcykel.

Kultur- och fritidsförvaltningens nya ellastcykel.

  • Projektägare: Kultur-och Fritidsförvaltningen, Mora kulturhus
  • Projekttid: 2019-10-01—2019-12-31

Projektet är avslutat

En ellastcykel har köpts in efter utvärdering av olika typer av lastcyklar, deras egenskaper och användningsområden. Ellastcykeln finns på plats i Mora kulturhus och är lätt åtkomlig för all personal och har hittills använts för kulturhusets programverksamhet, transporter och vaktmästeriärenden.

Lärande

Användningen av cykeln har ännu inte blivit naturlig för all personal i kulturhuset och ytterligare aktiviteter krävs för att åstadkomma detta, då cykeln kräver lite annorlunda teknik än en vanlig cykel. Kurser för att få all personal att våga använda cykeln, samt att göra bokningssystemet tillgängligt för hela förvaltningen planeras.

Vad händer efter projekttidens slut?

Användningen av cykeln är en del av den ordinarie vardagliga verksamheten i kulturhuset.

Senast uppdaterad: 6 september 2021