E-tjänst försörjningsstöd

Målet med projektet är att bygga en e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd med utgångspunkt från medborgarnas perspektiv.

En man använder en laptop
  • Idégivare: Socialförvaltningen
  • Projekttid: 2021-04-01 - 2021-12-30

E-tjänsten ska förenkla medborgarnas process att ansöka om ekonomiskt bistånd. Syftet är att förbättra service och resursutnyttjande, öka säkerhet och kvalitet på information samt ökad effektivisering.

Projektet är avslutat

Projektet har under perioden stärkt omställningen till ett hållbart Mora genom att öka digitaliseringen i kommunen. Genom att underlätta för handläggarna har mer tid använts till att arbeta med klienterna. I varje ärende vad gäller ansökan om ekonomiskt bistånd har ett barnperspektiv lyfts där det finns barn. Projektet har ökat samverkan med andra enheter, andra kommuner och även med E-tjänstekontoret och bidragit till att fortsatt arbete inom digitalisering inom andra områden.

Lärande

Att genomföra detta som ett projekt har varit givande, det har gett möjlighet att genomföra ett digitaliseringsarbete. E-tjänstekontoret har varit till hjälp genom hela projekttiden. Det har varit lätt att följa och planera arbetet och det har funnits tydliga ansvarsområden och begränsningar. Med en bra planering är det ”lätt att göra rätt”. Kommunikation och delaktighet har varit ledord under hela projekttiden. Då detta projekt avsåg en del av en helhet är det av stor vikt att arbeta tvärsektoriellt, inte bara inom kommunen utan även med andra kommuner, och många lärdomar har dragits av varandra och fortsatt trots projektets slut. Idag finns upparbetade gemensamma rutiner, kommunikationsvägar och forum som inte fanns innan projektet.

Vad händer efter projekttidens slut?

Projektet avslutas enligt planering och i dagsläget är både återansökan och nyansökan implementerat i den befintliga verksamheten som en egen E-tjänst.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022