Protokoll och kallelser nämnden för kostsamverkan

På Region Dalarnas webbplats med publikationer hittar du den senaste kallelsen samt protokoll från nämnden för kostsamverkans sammanträden.

Senast uppdaterad: 21 september 2022