Medborgardialoger

Vi vill utveckla dialogen med våra invånare. Därför vill vi regelbundet ta del av morabornas erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Här är några sätt där du kan föra en dialog med kommunen och våra förtroendevalda.

Bild

Ett antal gånger per år besöker politiker och tjänstemän kommunens byar. Byarna kan även vara mer centralt belägna områden, till exempel Utmeland eller Morkarlby. Vid träffarna informerar kommunen om vad som är på gång från kommunens sida i byn och mötesdeltagarna ställer frågor och förmedlar byns behov. Varje träff följs av ett uppföljningsmöte inom ett år.

Vill din by ha ett besök av kommunen, kontakta oss på mora.kommun@mora.se

Demokratidagar för ungdomar äger rum varje år. Här diskuteras olika samhällsfrågor och förslag som sedan ska leda till förändringar och utvecklingar inom kommunens verksamheter.

Demokratidagar för seniorer äger rum varje år. Träffarna är öppna för alla och här diskuteras olika samhällsfrågor och förslag som sedan ska leda till förändringar och utvecklingar inom kommunens verksamheter. Det är det Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Mora som är arrangör för demokratidagen.

Ett antal gånger per år besöker politiker och tjänstemän olika företag som verkar i kommunen. Detta för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Mora kommun finns representerad i en rad sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma; att öka tillgängligheten och dialogen mellan Mora kommun, moraborna och andra intressenter.

Senast uppdaterad: 21 juli 2020