Befolkning

Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat nio år i rad. Under 2022 ökade befolkningen med nio personer. Vid årsskiftet 2022/2023 hade Mora 20 679 invånare.

Bild

Befolkningsförändring 2022

  • Totalt flyttade 126 personer till Mora kommun under 2022 samtidigt som 46 personer lämnade kommunen. Därmed fick Mora ett flyttningsöverskott på 93 personer.
  • Födelseöverskottet fortsätter att vara negativt då 255 personer avled samtidigt som 166 personer föddes, vilket ger en skillnad på -89.
  • Statistiken justerades med +5 personer, vilket gav ett sammanlagt resultat på +9 personer. Mora kommuns befolkning uppgick vid årsskiftet till 20 679 personer.

Befolkningsprognos

I likhet med många andra kommuner förväntas Moras befolkning bli allt äldre. Allra snabbast förväntas den äldsta delen av befolkningen att öka. Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom många yrken.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023