Befolkning

Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 8 år i rad. Under 2021 ökade befolkningen med 178 personer. Vid årsskiftet 2021/2022 hade Mora 20 670 invånare.

Bild

Befolkningsförändring 2021

Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är att fler människor flyttar till kommunen än flyttar ut från kommunen. Totalt flyttade 1024 personer till Mora kommun under 2021 samtidigt som 803 personer lämnade kommunen. Därmed fick Mora ett flyttningsöverskott på 221 personer. Födelseöverskottet fortsätter att vara negativt då 230 personer avled samtidigt som 179 personer föddes, vilket ger en skillnad på -51. Utöver flytt- och födelsenetto finns en justeringspost (8 personer.) Av hela Moras befolkning är 91,1 procent födda i Sverige (riksgenomsnitt är på 80 procent).

Medelåldern

Medelåldern är 45,7 år, vilket är något högre än för i riket som helhet (41,6).

Befolkningsprognos

I likhet med många andra kommuner förväntas Moras befolkning bli allt äldre. Allra snabbast förväntas den äldsta delen av befolkningen att öka. Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom många yrken.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022