Befolkning

Befolkningen i Mora kommun minskade med 143 personer jämfört med 2022. Den sista december 2023 var 20 536 personer folkbokförda i kommunen.

Bild

Befolkningsförändring 2023

Invånarantalet i Mora har ökat de senaste åren. Nu ser vi ett hack i den kurvan.

Den 31 december 2022 bodde det 20 679 personer i kommunen, men vid samma datum ett år senare bodde det 20 536 personer i kommunen. En starkt bidragande orsak till minskningen är att färre personer flyttade till kommunen. Det så kallade flyttöverskottet, det vill säga antalet inflyttade minus utflyttade, uppgick till minus tio personer. Som jämförelse var det talet positivt under 2022 och var 93 personer. Fler personer avled också än året innan, med 276 personer jämfört med 255 personer 2022.

Under 2023 föddes det färre barn än tidigare i Sverige. Samma sak gäller Mora, där det föddes 132 under fjolåret. Det är en nedgång med 34 barn jämfört med 2022.

Befolkningen totalt sett i länet minskade också med mer än 1 000 personer.

Befolkningsprognos

I likhet med många andra kommuner förväntas Moras befolkning bli allt äldre. Allra snabbast förväntas den äldsta delen av befolkningen att öka. Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom många yrken.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024