Förtroendevalda

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till politiker och andra förtroendevalda i nämnder och styrelser.

Du kan hitta alla politiska instanser i kommunen, se vilka som sitter i dem och vilket parti de tillhör. Du kan även söka efter en enskild förtroendeman.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024