Digitala infartstavlor

Mora kommun har två digitala infartstavlor, en utmed riksväg 70 (Rättvik – Mora) och den andra utmed E45 (Malungsvägen). Syftet är att välkomna till Mora och att marknadsföra Mora som en attraktiv plats. Det som publiceras på tavlorna ska stärka varumärket Mora, såväl platsen som kommunen. Målgruppen är besökare, invånare och genomresande. Budskapen ska vara korta, enkla och tydliga.

Digital infartstavla riksväg 70 - Från Rättvikshållet in mot Mora

Digital infartstavla riksväg 70

Tavlorna används till:

 • Information om evenemang och händelser i Mora kommun som är av allmänt intresse och som kan leda till fler besök i Mora.
 • De evenemang som presenteras ska vara öppna för allmänheten och genomföras i Mora kommun.
 • Samhällsinformation från Mora kommun.
 • Till exempel nya områden som utvecklas, nya tomter och nya bostäder.
 • Trafikinformation.
 • Vid större trafikhändelser eller trafikstörningar som pågår under lång tid.
 • Kan vid behov användas av kommunen som kanal för krisinformation.
 • Vid större kris kan infartstavlan behöva användas endast för krisinformation.
 • Uppvaktningar och gratulationer efter idrottsprestationer.
 • Till tävlande i idrottsföreningar med säte i Mora kommun och som är medlemmar i Svenska riksidrottsförbund.
 • Kan till exempel vara efter medaljvinst i svenska mästerskap, världsmästerskap och OS.
 • Information kring uppmärksammade kulturinsatser.

Tavlorna används inte till:

 • Reklam för enskilda företag eller produkter.
 • Religiösa eller politiska budskap.

Så ansöker du om att synas på infartstavlorna

Ansökan om exponering behöver komma in minst fyra veckor innan planerad publicering och materialet behöver skickas in minst två veckor innan. Tänk på att ytan för text och bild är begränsad och att det bara finns en kort tid då trafikanten kan uppmärksamma meddelandet. Håll därför budskapet enkelt och kort.

Skicka din ansökan till kommunikation@mora.se med följande information:

 • Titel på evenemanget.
 • Datum och tid för evenemanget.
 • Plats för evenemanget.
 • Högupplöst bild som symboliserar evenemanget (undvik text i bild, använd inga logotyper).

Kommunikationsenheten svarar oftast inom 24 timmar och är tillgängliga vardagar: 08.30 – 16.30.

Formgivning

 • Innehållet ska präglas av en enkel och ren design.
 • Innehåll, bilder och budskap ska ha ett enhetligt utseende när det gäller typsnitt, färger och övrigt grafiskt utseende.
 • Budskapen bör illustreras med högupplösta bilder.
 • Undvik ljusa färger på bilderna eftersom det kan vara bländande för trafikanter under mörka tider på dygnet.

Kontakta gärna kommunikationsenheten@mora.se om du uppmärksammar behov av underhåll eller reparation. Det kan vara att LED-lampor är trasiga, tavlan är svart, eller att det lyser väldigt starkt eller svagt.

 • Publicering på tavlorna är kostnadsfri
 • Mora kommuns kommunikationsenhet ansvarar för att tavlorna uppdateras, för budskapens innehåll och för prioritering av det som publiceras på tavlorna.
 • Om det finns många önskemål och behov samtidigt kan kommunen behöva prioritera. Det innebär att arrangörer av evenemang inte är garanterade exponering.
 • Tavlorna har maximalt fem växlande budskap samtidigt.
 • Förtur kan ges till arrangemang som får kommunalt evenemangsbidrag eller finns med bland Visit Dalarnas evenemang.
 • Arrangören ansvarar för att materialet följer upphovsrättsliga lagar.
 • En exponeringsperiod är max två veckor i taget. Det kan dock vara längre efter överenskommelse eller vid en lugn period.
 • Mora kommun erbjuder ingen annonsproduktion, men förbehålls rätten att justera inskickade annonser.
 • Infartstavlorna används inte för reklam för enskilda produkter eller för marknadsföring av enskilda aktörer, föreningar eller företag.
 • Hänvisningar till externa webbplatser bör undvikas.
 • Logotyper får inte förekomma.

Verktyg för infartstavlans spellista - PLAYipp

Skärmstorlek - 20,43 m2

Visningstid för individuella spellisteobjekt - 30-60 sekunder

Koordinater för tavlornas platser; Koord.system: Sweref 99TM

 • Malungsvägen, E45 X 6759537, Y 472486.
 • Rättvik-Mora, RV70 X 6761941, Y 481889.
Senast uppdaterad: 13 juli 2022