Planer för vatten, avlopp och dagvatten

Vatten – en viktig resurs att värna.

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta del av det fina vatten vi idag har i Mora.

Bild

Mora kommun har, i samarbete med Nodava AB, arbetat fram ett antal dokument som strategiskt och långsiktigt skapar förutsättningar för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Du hittar dem i rutan "Mer information".

Den reviderade VA-planen är en handlingsplan för åren 2021 – 2025 med åtgärder inom:

  • Skydd av vattentäkter och vattenresurser
  • Kretslopp och resurshushållning
  • Plan för befintliga allmänna VA-anläggningar
  • Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp
  • Plan i väntan på anslutning till allmän VA-försörjning samt enskild försörjning
  • Kommunikation

VA-planen i korthet

På sidan VA-planen i korthet kan du läsa en förkortad version av Plan, vatten och avlopp 2021-2025 och ta del av praktisk information. Där hittar du också svar på några vanliga frågor om vatten och avlopp i Mora kommun.

VA-planen i korthet

Senast uppdaterad: 2 juni 2023