Planer för vatten, avlopp och dagvatten

Vatten – en viktig resurs att värna.

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta del av det fina vatten vi idag har i Mora.

Bild

Mora kommun har, i samarbete med Nodava AB, arbetat fram ett antal dokument som strategiskt och långsiktigt skapar förutsättningar för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Du hittar dem i rutan "Mer information".

Den reviderade VA-planen är en handlingsplan för åren 2021 – 2025 med åtgärder inom:

  • Skydd av vattentäkter och vattenresurser
  • Kretslopp och resurshushållning
  • Plan för befintliga allmänna VA-anläggningar
  • Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp
  • Plan i väntan på anslutning till allmän VA-försörjning samt enskild försörjning
  • Kommunikation

VA-planen i korthet

På sidan VA-planen i korthet kan du läsa en förkortad version av Plan, vatten och avlopp 2021-2025 och ta del av praktisk information. Där hittar du också svar på några vanliga frågor om vatten och avlopp i Mora kommun.

VA-planen i korthet

Ny vattentjänstplan tas fram

Mora kommun har tagit fram ett förslag på en vattentjänstplan, som bland annat pekar ut områden där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut fram till 2030.

Samråd genomfördes våren 2024 och därefter bearbetas planen inför en kommande granskning.

Läs mer om vattentjänstplanen Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 18 april 2024