Kommunalt avlopp

Här får du veta hur du ansluter dig till kommunalt avlopp. Det är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för de kommunala avloppsledningarna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Har du frågor om kommunalt avlopp kan du läsa mer på Nodavas webbplats . Ledningsnät VA, anslutning till fastighet Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller kommunalt avlopp kan du göra det i samband med att du ansöker om ett bygglov. Eller så ansöker du med blanketten "Anmälan, ej lovpliktig åtgärd" Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet kan du läsa mer på Nodavas webbplats. Nodava är det kommunala bolag som ansvarar för vatten, avlopp och avfall i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Senast uppdaterad: 29 april 2021