Sotning och brandskyddskontroll

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna, därför är det viktigt att sotning genomföras regelbundet för att undvika risken för bränder.

Sotare som sotar en skorsten

Sotningstaxan har beslutats av kommunfullmäktige och index-uppräknas varje år. Samtliga priser är exkl. moms.

Avgifterna för sotning från och med 2019-04-01.

Timersättning på 402 kr/timme inkluderas i avgifterna..

Avgift för sotning

Sotning av

Taxa (kr)

Värmepanna fast bränsle samt miljögodkänd

203

Värmepanna olja (uteslutande)

170

Öppen spis med insats, braskamin

154

Övriga lokala eldstäder

134

Grundavgift för sotning

Boende

Avgift (kr)

Fast boende

87

Fritidshus

185

Avgifter för brandskyddskontroll från och med 2019-04-01:

Avgift för brandskyddskontroll, grundavgift och kontrollavgift

Typ av hus och eldstad

Taxa (kr)

Helårsbebott hus, grundavgift

333

Fritidshus, grundavgift

415

Eldstad med tillhörande rökkanal, kontrollavgift

403

Ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten, kontrollavgift

224


Timdebiterade tjänster

Tjänst

Kostnad

Temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning

536 kr/timme

Efterkontroll och övriga objekt

536 kr/timme

Senast uppdaterad: 23 januari 2020