Sotning och brandskyddskontroll

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna, därför är det viktigt att sotning genomföras regelbundet för att undvika risken för bränder.

Sotare som sotar en skorsten
Senast uppdaterad: 28 juli 2023