Tyck till

Vill du vara med och påverka hur vi planerar framtidens Mora? Eller har du frågor om specifika projekt? Lämna en synpunkt, eller kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Samråd och granskning i planprocessen

Det är inte möjligt att lämna synpunkter via Mora växers webbsidor i samband med samråd och granskning av detaljplaner eller planprogram.

På våra samhällsplaneringssidor hittar du mer information om hur du lämnar synpunkter under samråd och granskning.

Vi vill göra det enkelt för dig som bor och verkar i Mora att se hur kommunen planerar för framtiden. Vi vill också underlätta för dig som besöker Mora eller funderar på att flytta hit.

Vi tar gärna del av dina tankar och idéer om hur Mora kan utvecklas och dina frågor kring samhällsplanering eller specifika projekt. Lämna din synpunkt eller ställ din fråga i vårt webbformulär. Det går också bra att ringa vår kundtjänst.

Syftet med Mora växer är att göra det enklare för dig som bor eller verkar i kommunen att ta del av information om samhällsutvecklingen. Vårt mål är att du ska ha ökad möjlighet att påverka i tidiga skeden i projekt, genom olika former av dialog med oss som arbetar i eller är förtroendevalda i kommunen.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023