Vad?

Sågverksamhet pågick runt Saxviken i centrala Mora från slutet av 1800-talet till slutet på 1970-talet. Saxnäsområdet är uppdelat i tre verksamhetsområden, f.d. Ströms Sågverk AB, f.d. Saxvikens Sågverk AB och Korsnäs AB.

1991 gjordes en ny detaljplan i samband med att bostadsbebyggelse planerades. Bostäder har byggt i olika etapper tom 2008. 2009 upptäcktes dioxiner inom området i samband med en mindre utbyggnad. Ett saneringsarbete har via bidrag från Naturvårdsverket möjliggjort en sanering av området, vilket just nu pågår.

När?

Arbetet med etapp 1 och 2 har slutförts under 2018-2019, vilket utgör majoriteten av ytan på Saxviken. Etapp 3 består av sträckan närmast vattnet, fram till och med den närliggande gång- och cykelvägen. Den tredje etappen av saneringsprojektet genomfördes 2021. Projektet avslutades 2022.

Vem kan jag prata med för mer information?

Mora kommuns teknik- och serviceförvaltning ansvarar för saneringsarbetet.

Bild över strandområdet för Saxviken i Mora.
Senast uppdaterad: 18 april 2023