Vad?

Industriområdet Örjastäppan ligger i södra delarna av Moras tätort, vid återvinningscentralen. Detaljplanen trädde i kraft 2015 och omfattar ett 24 hektar stort industriområde.

Varför?

Moras näringsliv växer och efterfrågan på verksamhetsmark är stor. För att möta efterfrågan arbetar Mora kommun strategiskt för att förvärva och planlägga ny verksamhetsmark, bland annat för industrier.

När?

Industriområdet tillgänglig för försäljning och företagsetablering. Infrastrukturen i området är färdigställd och vissa tomter är bebyggda. Försäljning av tomter pågår.

Vem kan jag kontakta för mer information?

För frågor om ledig tomtmark, kontakta samhällsplaneringseneheten. I övriga frågor, kontakta kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024