Vad?

Som en del i arbetet med genomfart Mora utökas antalet laddplatser för elbilar nedanför tingshuset, mellan E45 och järnvägsspåret. Totalt planerar företagen Tesla och Ionity att bygga totalt 34 laddplatser, så kallade snabbladdare. I samband med projektet utökar även elnätsleverantören Ellevio kapaciteten på elnätet vid laddtorget och på sikt för hela centrala Mora. I projektet står Tesla och Ionity för sina egna kostnader under byggnation och drift. Mora kommun samordnar projektet i egenskap av markägare.

Varför?

Antalet elbilar i Sverige ökar snabbt och i takt med det ökar även behovet av laddplatser. Det nya laddtorget ger förbättrat tillgänglighet för kommunens invånare och företag, men också för kommunens besökare. Mora har många genomfartsturister som är viktiga för den lokala handeln. Nya och centralt belägna laddplatser är en viktig grundförutsättning för att locka fler att stanna till i Mora.

När?

Grävarbeten inleddes under sommaren 2023, i samband med att arbeten görs vid genomfart Mora. Laddtorget planeras att tas i bruk i slutet av 2024.

Vem kan jag prata med för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare. Du kan även lämna en synpunkt om projektet direkt på webben.

Senast uppdaterad: 7 november 2023