Drönarflygningar

För att förbättra kommunens kartunderlag genomförs fotografering med drönare. Kartenheten har sedan 2018 använt sig av drönare i verksamheten för att i huvudsak skapa ortofoton som används vid ajourföring av kommunens baskarta. Bilderna retuscheras för att ta bort eventuella människor och fordon i rörelse.

Kartenhetens drönare stående på marken

Kartenhetens drönare

Drönarflygningar över kommunala anläggningar och verksamheter

För tillfället sker drönarflygningar i mindre omfattning i kommunens regi då vi uppdaterar rutiner och ser över verksamheten.

När detta är klart planeras det genomföras drönarflygningar över följande områden:

Primära områden

 • Styversbacken
 • Grönklitt / Råtjärnsberget
 • Sollerö Skola
 • Bastubacken och del av Mora Camping
 • Mora Centrum / Morkarlbyvägen

Sekundära områden

 • Området runt Morkarlby skolor
 • Öna och Tuvan
 • Kanadaområdet
 • Måmyren, Pintorp, Hedens industriområde, Rödmyren
 • Utmelandskolan och klockarhagen
 • Örjastäppans industriområde
 • Styversbacken
 • Läde
 • Sollerön Lärkagården, Häradsarvet
 • Vika skolan och centrum
 • Broåkern, Norelund


Senast uppdaterad: 29 december 2022