Utstakning och lägeskontroll

När du ska bygga nytt eller bygga till är det viktigt att byggnaden hamnar på rätt plats. För att ta reda på det kan du behöva göra en utsättning eller lägeskontroll.

Om byggnadens placering eller höjdläge blir fel kan det kosta mycket att rätta till i efterhand.

Lägeskontroll

För att se om byggnaden verkligen hamnat på rätt plats görs en lägeskontroll. Då kontrollerar vi om byggnadens storlek, mått, form och läge i både plan och höjd stämmer överens med ditt bygglov.

När i processen?

Lägeskontrollen kan göras av kart- och mätenheten eller en konsult med mätteknisk kompetens.

Beställning av mättjänster

Kart- och mätenheten kan hjälpa dig med både utsättning och lägeskontroll samt andra mättjänster. Det kan till exempel vara inmätningar, projekteringsmätningar, volymberäkningar och avvägningar.

Senast uppdaterad: 17 juli 2019