Gräva, schakta eller borra

Om du ska gräva, borra i mark eller utföra arbete som kräver tillfällig avstängning av väg som ägs eller underhålls av Mora kommun behöver du ett tillstånd. Kommunen ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras.

E-tjänst för grävtillstånd

Ansök om nytt grävtillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hantera ett godkänt grävtillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ansök senast två veckor före planerat startdatum.
 • Vid akuta grävningar, ska du anmäla det. Anmälan görs i efterhand på samma sätt som du gör ansökan.
 • Meddela oss när grävningen är klar. Du gör din färdiganmälan digitalt genom att hantera ett redan godkänt grävtillstånd. 
 • Du måste ha ett tillstånd. Om du påbörjar arbetet utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en extra avgift.
 • Du kan behöva skicka in en trafikanordningsplan (TA-plan) om arbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana.
 • Du kan behöva tillstånd för markupplåtelse från polisen om du vill ställa upp exempelvis bodar, maskiner eller material på allmän mark.
 • Du kan behöva bygglov för att få sätta upp skyltar eller ljusanordningar.
 • Ta alltid reda på var andras kablar och ledningar går via Ledningskollen Länk till annan webbplats. innan du börjar gräva.

  Läs mer om vad du bör tänka på i Anvisningar för grävning i allmän mark , 748.3 kB.

Grävning och schaktning på väg måste planeras noggrant för att skydda både trafikanter och de som arbetar på platsen. Du som är ansvarig för arbetet, eller din underentreprenör, behöver därför ta fram en trafikanordningsplan som visar:

 • hur trafiken kommer att ordnas vid trafikarbetsplatsen
 • vilka avstängningar som ska göras
 • vilka vägmärken som ska användas
 • om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs
 • om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för platsen, till exempel sänkt hastighet.

  Här ansöker du om TA-plan. Länk till annan webbplats.

  Ansök senast två veckor före planerat startdatum. Du kan lämna in TA-planen tillsammans med din ansökan om grävtillstånd.

Hanteringen av grävtillstånd skapar förutsättningar för att
bättre planera och genomföra arbeten. Tillsammans kvalitetssäkrar vi den verksamhet som sker kring schakt i kommunens vägar, gator och allmän mark. Här sammanfattar vi processen för hanteringen av grävtillstånd:

 • Du ansöker eller anmäler
  En ansökan görs två veckor innan planerat startdatum.
  En anmälan görs i efterhand vid akuta grävningar.
 • Vi kontrollerar och godkänner
  Kommunen kontrollerar uppgifterna och meddelar om mer uppgifter behövs eller om det är godkänt att påbörja arbetet.
 • Du färdiganmäler arbetet
  När arbetet är färdigt ska den som är ansvarig meddela till kommunen att arbetet är klart.
 • Vi gör övertagandebesiktning
  Kommunen besiktar grävplatsen.
 • Garantitid påbörjas
  När övertagandebesiktningen är godkänd påbörjas en garantitid. Den gäller i fem år.
 • Vi gör garantibesikting
  Efter två år av garantitiden gör kommunen en garantibesiktning av grävplatsen. När besiktningen är godkänd avslutas ärendet.
Senast uppdaterad: 10 juni 2024