Olovligt byggande och ovårdad tomt

Om du bygger, river eller ändrar något utan tillstånd kan det vara olovligt byggande (svartbygge). Kommunen är ansvarig för tillsyn över ärenden om olovligt byggande och ovårdad tomt.

Olovligt byggande

Olovligt byggande kan leda till att du får betala en avgift. Om du inte får lov i efterhand kan du också bli tvungen att rätta till det du gjort, till exempel riva byggnaden.

Därför är det viktigt att ta reda på om åtgärden kräver anmälan, bygglov, rivningslov eller marklov innan du sätter igång.

Kom ihåg att du behöver ett startbesked för att få påbörja åtgärden. Du måste också vänta tills beslutet om lov har annonserats (kungjorts) i fyra veckor i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ovårdad tomt

Som fastighetsägare ska du se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara både störande och en fara för omgivningen.

Kommunen kan besluta att du måste städa upp på platsen. Om du inte åtgärdar bristerna kan du bli skyldig att betala en avgift.

Anmäla olovligt byggande eller ovårdad tomt

Om du misstänker olovligt byggande eller tycker att en tomt är ovårdad, kan du göra en anmälan till kommunen.

Du kan gör en anmälan på följande sätt:

I anmälan bör du skriva:

  • Vilken fastighet eller adress det handlar om.
  • Vad som har gjorts på platsen.
  • Exakt vad det är du anmäler.

En detaljrik beskrivning. Uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser. Bifoga gärna bilder och en situationsplan (karta).

Du kan vara anonym, men tänk på att avsändaren automatiskt står med om du skickar in anmälan via e-post. Alla handlingar som kommer in till kommunen är offentliga.

Om du är anonym kan du inte få någon återkoppling i ärendet. För att vi ska kunna skicka beslut eller annan information till dig behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023