Eldstad & rökkanal

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.

Vad kostar det?
Läs mer här.

Vad kostar det?

Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2 maj 2023