Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Avgifter och taxor vid byggåtgärder år 2020

Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?
Det beror på var, vad och hur stort du ska bygga.


Åtgärd

Avgift (cirka):

Bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad
(inklusive startbesked och slutbesked). (BTA=bruttoarea, OPA=öppen area)


0-24 m² (BTA+OPA)

3 533 kr

25-49 m² (BTA+OPA)

6 853 kr

50-129 m² (BTA+OPA)

10 174 kr

130-199 m² (BTA+OPA)

13 495 kr

200-299 m² (BTA+OPA)

16 815 krBygglov för skylt


Från 1 702 kr för skylt ett, 426 kr för skylt två eller flera.


Förhandsbesked


4 257 kr per tomtplats som prövas. Kostnad tillkommer om grannar behöver höras eller om strandskyddsdispens krävs.


Strandskyddsdispens


2 129 kr per prövning


Installation av eldstad


1 916 kr per eldstad med rökkanal.


Installation av vatten eller avlopp på en tomt eller i en byggnad


2 400 kr per prövning.
(Kostnader för anslutning till kommunal VA hanteras av Nodava)


Anmälan om nybyggnad av Attefallskomplementbyggnad


2 129 kr (1 - 24,99 m²)

4 257 kr. (25 - 30 m²)

(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)


Anmälan om Attefallstillbyggnad


Från 2 129 kr
(Kostnader tillkommer om tekniskt samråd behövs, om slutsamråd behövs,
om installation av eldstad ingår i ärendet eller om strandskyddsdispens krävs.
)


Kostnad för grannehörande


Grannehörande krävs exempelvis i ärende som avser, nylokalisering, byggnader
som placeras nära fastighetsgränser och om åtgärder i ansökan strider mot områdets detaljplan.


1-2 st

426 kr

3-5 st

852 kr

6-9 st

1 278 kr

Mer än 10

2 556 krKostnader som kan tillkomma:

  • Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt
  • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan
  • Om grannarna behöver höras
  • Om tekniskt samråd behövs
  • Om slutsamråd behövs
  • Om installation av eldstad ingår i ärendet
  • Om strandskyddsdispens krävs.

Exempel: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan med installation av eldstad på en fastighet inom detaljplan och är planenlig kostar från ca 23 090 kr (inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked).

Om byggnationen strider mot gällander detaljplan tillkommer kostnadspåslag.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020