Lägenhetsregister

Enligt lagen ska det finnas uppgifter om Sveriges bostäder i ett lägenhetsregister.

Kommunen har ansvaret att uppdatera registret. Registret ska bland annat innehålla uppgifter om varje bostads adress, lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp och area.

Senast en månad efter att något har förändrats i bostad är fastighetsägaren, enligt lagen, skyldig att rapportera det till kommunen (se blankett).

Lägenhetsregistrets uppgifter kan komma att användas för bland annat folkbokföring, statistik, forskning, planering, utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Senast uppdaterad: 1 mars 2023