Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Stipendiefonder

Välkommen att söka pengar ur någon av våra stipendiefonder!

Zorns Ungdomsfond och Bälter Swen Erssons stipendiefond för studerande skrivna i Mora kommun eller hemmahörande i Mora, skrivna på utbildningsorten. Studierna ska omfatta minst en termin och gälla utbildning efter grundskolan.

ANDERS HJELMS MINNESFOND

Ansökan/personligt brev om stipendium för musikintresserade ungdomar från Mora skickas till Mora kommun, Skolkansliet, 792 80 MORA

Ansökan ska vara inkommen till Skolkansliet, Mora kommun, 792 80 Mora senast 2021-03-15.

Läs mer om stipendier och hur du söker på gymnasium.selänk till annan webbplats

Mynt som delas ut från en hand till en annan hand
Senast uppdaterad: 19 februari 2021