Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Yrkesmässan blir yrkesdag på skolan

Med anledning av pandemin ersattes Yrkesmässan 2020 av en bransch- och yrkesdag på respektive skola där arbetsgivare kom till skolan och presenterar sin bransch och sina yrken i ett klassrum.

På grund av osäkra omständigheter finns det ännu inget beslut för yrkesmässa eller yrkesdag för 2021. Vid frågor, kontakta processledare Susanne Hedberg Eriksson.

Bild

En mötesplats med fokus ”jobb på hemmaplan”

Yrkesmässan är en inspirationsdag för elever som ska ge kunskap om lokala yrken och underlätta framtida studie- och yrkesval. Under dagen möter ni ca 1000 nyfikna elever från högstadiet (årskurs 8, 9) i Mora, Orsa och Älvdalen samt från Mora gymnasium (årskurs 2) och Moras vuxenutbildning.

Ta chansen som arbetsgivare och visa upp era yrken och er bransch för att attrahera morgondagens arbetskraft.

Som utställare på yrkesmässan presenterar ni ett urval av yrken som finns i er organisation. Ni kan även lista alla era yrken för att visa bredden hos er. För att ge eleverna den bästa förståelsen för ett yrke är det viktigt med stolta och engagerade yrkesutövare i er monter. I fokus står arbetsplatsens yrken och framtida kompetensbehov. För att väcka elevernas intresse är det önskvärt att ni skapar en aktivitet i er monter, kopplat till ett eller fler yrken.

Yrkesmässan är uppdelad i olika branscher, där eleverna får träffa och prata med yrkesutövare från många olika arbetsgivare, både offentliga och privata.

Yrkesmässan finansieras av projektet Morakontraktet och erbjuder en kostnadsfri yta på mässan. Utställare bekostar utsmyckning, egen personal, aktiviteter och innehåll i montern. Plats och behov av yta diskuteras efter intresseanmälan.

Yrkesmässan – en vinn-vinn för alla!

Syftet med en Yrkesmässa är att stärka elevernas valkompetens för framtida studie- och yrkesval samtidigt som arbetsgivare får en chans att påverka sin lokala kompetensförsörjning.

Tid och plats

Inställt tills vidare.

Vem besöker mässan?

Cirka 1000 elever i årskurs 8 och 9 från Mora, Orsa och Älvdalen, årskurs 2 på Mora Gymnasium, Mora vuxenskola samt lärare och studie- och yrkesvägledare.

Vill du veta mer?

Kontakta processledare för Moraspåret, Susanne Hedberg Eriksson, susanne.hedberg-eriksson@mora.se, telefon 0250-266 07.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021