Yrkesdagarna i Mora 2021

Under oktober 2021 har vi genomfört fyra yrkesdagar för eleverna i årskurserna 8 och 9. Under dagarna deltog 11 olika branscher och verksamheter som representerade en mångfald av varierade yrken inom sin bransch.

Yrkesdagarna för årskurs 8 och 9. En kille bryter arm med en tjej som är militär och elever i klassrum

Branscher som var med under dagen inkluderade industri, bygg, entreprenörskap, handel, vård-/omsorg, skola, besöksnäring/hotell, it/teknik, transport, Svenska kyrkan och Försvarsmakten.

- Jag tror att det var en "aha"-upplevelse för många elever att få se att det finns så många olika yrkeskategorier och jobb inom en och samma bransch, säger Susanne Hedberg Eriksson som har varit samordnare för dagarna.

Upplägget för dagarna var att olika branscher fanns på olika stationer där de träffade elever klassvis. Eleverna fick under dagarna besöka alla stationer som hade bestämda pass med ett upplägg av information till alla elever. Till skillnad mot en större yrkesmässa fick här alla elever samma information från alla branscher.

Yrkesdagarnas mål har varit att ge eleverna en inblick i vilka olika yrken det finns i Mora och arbetslivets kommande kompetensförsörjningsbehov. Ett ytterligare mål var att bredda elevernas valkompetens inför gymnasiet.

- Jag vill framföra ett stort tack till alla verksamheter som kom och deltog. De har alla gjort ett toppenjobb. Det har varit mycket värdefullt. Det är ju våra kommande medarbetare som vi har fått möta i skolan.

Länkar till medias uppmärksamhet om yrkesdagarna:

Om Yrkesdagarna och Yrkesmässan

Varje år organiserar Mora kommun ett evenemang för högstadielever i kommunen där de får träffa yrkesmänniskor från olika branscher. Syftet är att eleverna ska få en bättre inblick i vilka yrken som finns att välja på i vuxenlivet.

Evenemanget kallas vanligtvis Yrkesmässan och är mässa med utställare, men i samband med pandemin 2020-2021 har den istället ersatts med Yrkesdagarna, där verksamheterna istället besöker eleverna i skolan.

Senast uppdaterad: 4 november 2021