Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Om Kulturskolan Miranda

Kulturskolan Miranda erbjuder i första hand barn och ungdomar möjligheten att delta i olika kulturaktiviteter. Vi har vår bas i Rosa huset i Mora, där mycket av verksamheten pågår. Många av våra pedagoger reser också runt till kommunens alla grundskolor och erbjuder olika typer av undervisning.

Kulturskolan Mirandas logo

Undervisningen sker både enskilt och i grupp och vi erbjuder kurser i olika instrument, solo- och körsång, orkester- och ensemblespel, band, dans, teater, bild och form, film och skådespeleri.

Kulturskolan Mirandas historia

Efter ett omfattande utredningsarbete togs i september 1996 ett beslut om att bilda en kulturskola i Mora. Detta var i en tid då kommunens ekonomi var så ansträngd att den kommunala musikskolan var hotad. Musikskolan hade funnits sedan 1948.

Genom att skapa en kulturskola skulle det gå att få till samordningsvinster eftersom all estetisk och praktisk undervisning samlades under en paraplyorganisation; ett eget rektorsområde inom barn och utbildningsnämnden. I det nya rektorsområdet ingick från början:

  • Mora Mediaverkstad
  • Rock-focus (ett hus för unga rockmusiker)
  • Lärare i bild och form
  • Drama/teater och dans på gymnasieskolans estetiska program
  • Musiklärare i grundskolan
  • Den gamla kommunala musikskolan

I tider av starka nedskärningar får man medge att det var ett djärvt och framåtsyftande beslut.

Formellt startade kulturskolan i augusti 1997. Sedan dess har vi arbetat för högtryck med att bli ett begrepp både inom kommunen och även utanför dess gränser. Ett led i detta arbete var att finna ett namn som kunde särskilja oss från andra kulturskolor och så kom förslaget Miranda!

År 2004 flyttades kulturskolan från För- och grundskoleförvaltningen över till Kulturförvaltningen. Efter omstruktureringar inom Mora kommun flyttades kulturskolan år 2019 över till den nya Kultur- och fritidsförvaltningen.

Namnet Miranda

Miranda är huvudpersonen i en serie böcker av författarinnan Kerstin Sundh. I hennes böcker talas det ofta om barn som har det svårt men som genom olika kulturyttringar "lyfter" och får skina och blänka.

Vi kontaktade Kerstin för att fråga om vi fick använda namnet Miranda och om hon ville bli vår "Madder", vilket för oss är den kvinnliga motsvarigheten till "Fadder". Till vår stora glädje svarade hon: Ja!

Vi fick veta att Kerstin på sin mors sida härstammade från Mora och att hennes mamma sjöng i kyrkokören här. Det kändes som att en pusselbit kom på plats!

Senast uppdaterad: 21 juli 2020