Frågor och svar

På den här sidan kan du förhoppningsvis få svar på alla frågor du har till Kulturskolan Miranda. Om du inte hittar svaret på din fråga så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Läsårstider, lovdagar och scheman

Här hittar du information om våra läsårstider, lovdagar och scheman för våra olika grupper.

 • Kulturskolan följer i stort grundskolans läsår.
 • Lov och studiedagar inträffar samtidigt som grundskolans ledigheter.
 • Ibland har vi också aktiviteter på lov och helger.
 • Vissa av våra kurser har egna start- och slutdatum. I dessa fall meddelar undervisande lärare vilka datum som gäller.
Vårterminen 2024


Datum

Start och slut

onsdag 10 januari – fredag 14 juni

Sportlov

måndag 26 februari – måndag 4 mars

Påsklov

tisdag 2 april – fredag 5 april

Lovdagar

fredag 10 maj
fredag 7 juni


 • Scheman för alla våra gruppaktiviteter hittar du nedan. Vid nytt läsår publiceras våra scheman så snart de blir färdiga för varje kurs.
 • Schema för individuell undervisning går att se när du är inloggad på Min sida Länk till annan webbplats..
2023–2024

Dag

Tid

Plats

Måndagar

17.00–19.00

Ateljén

Onsdagar

17.00–19.00

Ateljén

Ateljén ligger på våning två i Rosa Huset.

2023–2024

Veckodag

Tid

Grupp

Startdatum

Måndag

16.15–17.30

Cassiopeja

v. 36

Tisdag

16.15–16.55

Pegasus

v. 37

17.00–17.45

Lyran

v. 37

17.50–19.00

Orion

v. 36

Onsdag

16.15–16.45

Lynx

v. 37

16.50–17.40

Fenix

v. 36

17.45–18.45

Hydran

v. 36

All dansundervisning är i danssalen som du hittar på andra våningen i Rosa Huset.

2023–2024

Grupp

Dag

Tid

Plats

13–18 år

tisdagar

16.30–18.30

Bildsalen/ateljén

10–12 år

torsdagar

16.30–18.00

Bildsalen/ateljén

Filmstudion ligger på våning två i Rosa Huset.

2023–2024

Grupp

Dag

Tid

Lokal

Startdatum

Rosa

måndagar

16.00–17.00

Rosa Husets scen

 

Galosh

måndagar

17.30–18.45

Rosa Husets scen

 

Scenen i Rosa Huset ligger på våning ett.

2023–2024

Ensemble

Dag

Tid

Plats

Gitarrorkestern

onsdagar

16.00–16.50

kör- & orkestersalen

Mirandaorkestern

tisdagar

16.10–17.10

kör- & orkestersalen

Mirandas spelmanslag

tisdagar

17.10–18.00

kör- & orkestersalen

Stråkgrupp

måndagar

17.40–18.20

kör- & orkestersalen

Storband

onsdagar

17.30–18.30

kör- & orkestersalen

Mora Musikkår

onsdagar

19.00–21.00

kör- & orkestersalen

Kör- och orkestersalen finns på våning ett i Rosa Huset, vid huvudentrén.

2023–2024

Kör

Dag

Tid

Plats

Unga kören

måndagar

16.00–16.40

kör- & orkestersalen

Lilla kören

måndagar

16.50–17.20

kör- & orkestersalen

Gesundakören

tisdagar

18.30–20.30

kör- & orkestersalen

Mirandakören högstadium

torsdagar

-- ej klart --

kör- & orkestersalen

Mirandagören gymnasium

torsdagar

-- ej klart --

kör- & orkestersalen

Kör- och orkestersalen finns på våning ett i Rosa Huset, vid huvudentrén.

Börja eller sluta, prova på och kursbyte

Hur gör jag om jag vill börja eller sluta i kulturskolan? Kan jag prova innan jag bestämmer mig? Hur byter jag kurs?

För att du ska kunna börja i Kulturskolan Miranda så måste du först skicka in en ansökan. Detta gör du enklast på Min sida Länk till annan webbplats.. Har du inget konto så skapar du ett konto den första gången du ska logga in. För dig som inte kan använda Min sida finns även en pappersblankett att ladda ner och skriva ut , 165 kB.. Hör av dig om du vill att vi skickar blanketten till dig.

Börja

Den som vill börja i kulturskolan måste skicka in en ansökan. Enklast är att göra detta via Min sida Länk till annan webbplats.. Kan du inte använda Min sida så går det bra att kontakta oss så hjälper vi dig. Du kan också hämta och fylla i vår pappersblankett , 165 kB. eller be att få den hemskickad.

Steg för steg vid ansökan till kulturskolan:

 1. Du som ska vara räkningsmottagare börjar med att registrera dig. (Det är vanligast att målsman är räkningsmottagare men det går också bra med en annan person.)
 2. Därefter väljer du att du vill skapa en ny ansökan och vilken elev den gäller för.
 3. Nästa steg är att välja kurs och därefter skicka in din ansökan. (Det går bra att skicka in ansökan till flera kurser samtidigt.)

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att få ett bekräftelsemejl på att vi mottagit din ansökan. När det sedan blir dags att börja hör elevens lärare av sig.

Sluta

För att du ska slippa betala för kommande termin så måste du säga upp platsen i tid. Ibland kan det finnas orsaker till att eleven vill sluta som är lätt att åtgärda. Därför lyssnar vi gärna om du har några tankar och funderingar du vill dela med dig av till oss. Kontakta elevens lärare eller kulturskolans administration.

 • Senast dagen före kursstart behöver vi ta emot uppsägningen av platsen för att du inte ska behöva betala för kommande termin. Om platsen inte är uppsagd när kursen börjar måste du betala för hela terminen. Anledningen till att det är viktigt att du säger upp platsen i tid är för att vi ska kunna erbjuda platsen åt andra elever som står i kö.
 • Uppsägning av kursplats bör göras via “Min sida” men det går också att skicka ett mejl till läraren i kursen eller kulturskolans administration.
 • Om en elev avslutar sin kurs eller lämnar tillbaka sitt hyresinstrument under en pågående termin så betalar vi inte tillbaka avgiften.

Ibland är eleverna osäkra på om de vill börja i kulturskolan. Alla våra elever ges chansen att prova på våra kurser innan de bestämmer sig för om de vill gå kursen eller inte.

 • För alla våra kurser erbjuder vi tre prova på-lektioner när eleven börjar på kursen första gången.
 • Om eleven slutar efter den sista prova på-lektion så kostar det ingenting.
 • Meddela elevens lärare om eleven inte längre vill fortsätta efter tre prova-på lektioner.

Byta kurs

Om en elev vill byta kurs så måste en ny ansökan skickas in till kulturskolan. Eleven måste stå i kö till den kursen du vill byta till. På en del av våra instrumentkurser går det ibland att byta utan att stå i kö om samma lärare undervisar i bägge instrumenten.

Avgifter och regler

Här kan du läsa vilka regler, avgifter och rabatter, som gäller för kulturskolan. Du kan läsa när du senast måste säga upp kursplatsen för att slippa betala för kommande termin. Du kan även läsa hur mycket av kostnaden som subventioneras av skattemedel.

Om du har frågor eller funderingar som du inte hittar svar på nedan så är du välkommen att höra av dig till kulturskolan.

 • Avgiften till kulturskolan betalas en gång per termin. Vi skickar en faktura i mitten av höstterminen och en i början av vårterminen. Mot slutet av varje termin brukar vi skicka extra fakturor till de elever som börjat under pågående termin och till elever som deltagit i läger.
 • Glömmer du att betala så skickar vi först en påminnelse. Betalar du inte efter påminnelsen lämnar vi över ärendet till inkassoföretag för indrivning. Avgiften för skickat inkassokrav är för närvarande 180 kr.

För att du ska slippa betala för kommande termin så måste du säga upp platsen i tid. Ibland kan det finnas orsaker till att eleven vill sluta som är lätt att åtgärda. Därför lyssnar vi gärna om du har några tankar och funderingar du vill dela med dig av till oss. Kontakta elevens lärare eller kulturskolans administration.

 • Senast dagen före kursstart behöver vi ta emot uppsägningen av platsen för att du inte ska behöva betala för kommande termin. Om platsen inte är uppsagd när kursen börjar måste du betala för hela terminen. Anledningen till att det är viktigt att du säger upp platsen i tid är för att vi ska kunna erbjuda platsen åt andra elever som står i kö.
 • Uppsägning av kursplats bör göras via “Min sida” men det går också att skicka ett mejl till läraren i kursen eller kulturskolans administration.
 • Om en elev avslutar sin kurs eller lämnar tillbaka sitt hyresinstrument under en pågående termin så betalar vi inte tillbaka avgiften.
 • Kulturskolan Miranda garanterar minst tolv lektioner per termin på alla våra kurser. Klarar vi inte att erbjuda det utlovade antalet lektioner så reducerar vi avgiften eller försöker hitta andra sätt att ersätta våra elever för de uteblivna lektionerna.
 • Frånvaro som beror på att eleven är sjuk eller av andra anledningar missar att komma till lektionen leder inte till reducerad terminsavgift och kan heller inte tas igen.

Ibland är eleverna osäkra på om de vill börja i kulturskolan. Alla våra elever ges chansen att prova på våra kurser innan de bestämmer sig för om de vill gå kursen eller inte.

 • För alla våra kurser erbjuder vi tre prova på-lektioner när eleven börjar på kursen första gången.
 • Om eleven slutar efter den sista prova på-lektion så kostar det ingenting.
 • Meddela elevens lärare om eleven inte längre vill fortsätta efter tre prova-på lektioner.

Kulturskolan är en kommunal verksamhet som till stor del finansieras av skattemedel. Kostnaden för varje elevplats varierar beroende på vilken kurs eleven går. Räkneexemplen nedan utgår från en kulturskolelärares snittlön år 2024 och är förenklade eftersom kostnaden varierar från fall till fall.

Kostnader per läsår (2024)


Total kostnad

Elevagift

Skattemedel

Individuell musik
(20 min/vecka, 1 deltagare)

10 000 kr

1 500 kr

8 500 kr

Grupplektion
(30 min/vecka, 10 deltagare)

1 580 kr

800 kr

780 kr

Grupplektion
(120 min/vecka, 10 deltagare)

6 700 kr

800 kr

5 900 kr

 

 

Kulturskolan Mirandas prislista

Kurs / produkt

Avgift

Individuell musikundervisning och solosång

750 kr/termin

Gruppaktivitet
(Bild och form, dans, drama och teater, film och skådespeleri.)

400 kr/termin

Körsång

300 kr/termin

Instrumenthyra
(Läs mer i avsnittet om instrumenthyra.)

300 kr/termin

Mat vid extra övningar, dagsläger och övernattningar
(Vid extrainsatta övningar, dagsläger och läger med övernattning där vi serverar måltider tar vi ut en avgift för att täcka delar av kostnaderna.)

En måltid: 50 kr
En måltid och frukost: 100 kr

Frukt och fika vid konserter
(Ibland bjuder vi eleverna på frukt eller enkel fika, till exempel inför konserter och övningar.)

Gratis

Kostnad för varje enskild kurs finns i kursutbudet i e-tjänsten där du gör ansökan till kulturskolan.

Rabatter

I den individuella musikundervisningen har vi syskonrabatt och även rabatt för elever som går flera kurser. För att syskon ska ta del av syskonrabatten är det viktigt att alla syskon är registrerade med samma räkningsmottagare så att de kommer på samma faktura. Enklast är att låta samma person registrera barnen.

Kontakta oss om du behöver hjälp.

Rabattsatser för syskon

 • Det första barnet på en instrumentkurs betalar full avgift.
 • För barn nummer två ger vi 100 kr rabatt per instrumentkurs.
 • Tredje och efterföljande barn går gratis på instrumentkurserna.
 • Elever på de individuella musikkurserna erbjuds körsång eller gruppspel utan extra kostnad.

Kursutbud och instrumenthyra

Du kan läsa om alla våra ämnen nedan – hela vårt aktuella kursutbud finns på Min sida Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa om instrumenthyra.

Detta är kursen för dig som vill lära dig mer om konst, bild och form. Du får möjlighet att prova på olika material och tekniker i färg och form, släppa loss din fantasi när vi övar på olika uttryck och känslor. Vi gör en gemensam planering och gör övningar både tillsammans och enskilt.

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för vad konst och bild är och kan vara.

Våra populära barndansgrupper vänder sig till barn i åldern 4–9 år. Här utmanas barnen att släppa loss sin kreativitet och ge uttryck för glädje, fantasi och olika känslor. Dansen ger en ökad kroppslig medvetenhet och barnet stärker såväl kroppskontroll som självförtroende.

Det finns också dansgrupper för äldre barn och ungdomar. För att kunna delta i någon av dessa grupper krävs förkunskaper. Kontakta kulturskolan för mer information.

Kurserna ligger efter skoltid.

 • Vill du stå på scenen och möta en publik?
 • Vill du vara med och sätta upp teaterföreställningar?
 • Är du intresserad av att prova på teatern som uttrycksform?

Då bör du söka någon av våra drama-/teaterkurser!

Vi har flera kurser som riktar sig till olika nivåer och åldrar. Läs mer om kurserna i vårt kursutbud som du hittar på Min sida.

För dig som vill lära dig allt om den spännande filmprocessen. Alltifrån den första spirande idén, manus, scenerier, skådespeleri, filminspelning, ljudupptagning, redigering till visning på stor duk. Ibland har vi filmläger och gör studiebesök. Här arbetar vi tillsammans i grupp som ett riktigt filmteam!

Solosång

Att gå på sånglektioner innebär att du får hjälp med att utveckla din röst och finna just ditt personliga röst-id. Kroppen är ditt instrument och du får lära dig sångteknik. Vi tränar andning, magstöd och tonbildning som bidrar till att upptäcka just din rösts unika möjligheter. Tillsammans väljer vi sånger som passar och jobbar med att hitta ditt musikaliska uttryck.

Lilla kören

Lilla kören riktar sig mot årskurs 1–3. Vi sjunger en blandad repertoar, allt från traditionella barnsånger till de senaste hitsen! Vi väver in sångteknik samt gehörsövningar på ett lekfullt sätt. Fokus ligger på unison sång, det vill säga att alla ska sjunga samma toner. En del uppträdanden brukar det också bli, bland annat deltar vi i Mirandas stora Julshow.

Unga kören

Unga kören riktar sig till årskurs 4–6. Vi sjunger en blandad repertoar, allt från traditionella visor till de senaste poplåtarna. Vi sjunger både på svenska och engelska. Vi väver in sångteknik samt gehörsövningar på ett lekfullt sätt, samt jobbar med tvåstämmig sång och koreografi. En del uppträdanden brukar det också bli, bland annat deltar vi i Mirandas stora Julshow.

Mirandakören – högstadiet

Mirandas högstadiekör sjunger två eller trestämmigt, övar sångteknik och scenisk utstrålning. Vi sjunger allt från visor och musikal till pop och rock. Vi lär oss låtarna utantill och lägger ofta till lite koreografi. Kören framträder vid olika elevkonserter samt den stora Luciakonserten i Mora Kyrka.

Vissa år satsar vi lite extra och gör en större show tillsammans med andra Mirandagrupper. Ibland sjunger vi tillsammans med Gymnasiekören.

Mirandakören – gymnasiet

Mirandas gymnasiekör sjunger tre eller fyrstämmigt, övar sångteknik och scenisk utstrålning. Vi sjunger allt från visor och musikal till pop och rock. Vi lär oss låtarna utantill och lägger ofta till lite koreografi. Kören framträder vid olika elevkonserter samt den stora Luciakonserten i Mora Kyrka.

Vissa år satsar vi lite extra och gör en större show tillsammans med andra Mirandagrupper. Ibland sjunger vi tillsammans med Högstadiekören.


I vår nya kurs ljud- och musikproduktion får du lära dig spela in ljud och skapa musik. Inga förkunskaper krävs. Kursen ljud- och musikproduktion riktar sig till elever från årskurs 7 och uppåt (årskurs 6 i mån av plats).

 

Kulturskolan Miranda erbjuder olika former av musikundervisning. Det finns individuell musikundervisning, musik i grupp, samt olika grupper för de som går en individuell musikkurs.

Många av våra pedagoger reser ut till grundskolorna och erbjuder instrumentundervisning dagtid i skolan.

Individuell musikundervisning (från årskurs 2)

Från årskurs 2 är det möjligt att börja spela instrument på Kulturskolan Miranda.

Musikundervisningen sker som regel enskilt en gång i veckan. Lektionslängden för enskilda lektioner är vanligen 20 minuter.

Undervisningen ligger ofta under dagtid i skolan eller på elevens fritids efter skolans slut. I samråd med klass- eller ämneslärare kommer vi överens om en passande lektionstid. Eleverna kan också ha sina lektioner på eftermiddagen i Rosa huset.

 • Alla som går på individuell musikundervisning erbjuds också att spela i orkester eller sjunga i kör utan extra kostnad.
 • Vi erbjuder undervisning i många vanliga instrument. Se kursutbudet på Min sida för aktuella kurser med tillhörande information.
 • De flesta instrument vi erbjuder undervisning i finns att hyra av oss. Läs mer i avsnittet om uthyrning på Frågor och svar-sidan.

Musik i grupp (från förskoleklass)

Kulturskolan Miranda erbjuder gruppaktiviteter inom musik på blås- och stråkinstrument samt i körsång. Åldersgränserna varierar mellan de olika grupperna.

 • Fiol- och flöjtundervisning i grupp (från förskoleklass)
 • Blåsgrupp “Prova på” (årskurs 3)
 • Nybörjarband

Våra instrument

Om det är något speciellt instrument du är nyfiken på eller om du bara vill läsa om vad som finns så kan du titta i vår instrumentguide. De flesta av instrumenten i instrumentguiden går det att lära sig på kulturskolan.

Till instrumentguiden

Samspel och ensembler

Vi uppmanar alla elever på våra instrumentkurser att delta i olika samspelsgrupper. Därför är det ingen extra kostnad för att delta i dessa grupper för elever som redan går någon av våra instrumentkurser eller solosång.

Här följer ett litet urval av de samspelsgrupper/ensembler som finns hos Kulturskolan Miranda:

 • Band
 • Blåsorkster
 • Stråkgrupp
 • Gitarrorkester
 • Mirandaorkestern (blås och stråk tillsammans)
 • Mora musikkår (vuxna)
 • Spelmanslag
 • Storband

Om det är något speciellt instrument du är nyfiken på eller om du bara vill läsa om vad som finns så kan du titta i vår instrumentguide. De flesta av instrumenten i instrumentguiden går att lära sig på kulturskolan.

Till instrumentguiden

Om du vill lära dig spela ett instrument i kulturskolan så måste du ha ett instrument att spela på. I de flesta fall går det bra att hyra instrument av oss men vi har inte alla instrument.

När du hyr musikinstrument av kulturskolan så tar vi ansvar för att instrumentet är i ett sådant skick som våra lärare vill att de ska vara. Instrumenten ska vara lätta att spela på och lätta att använda på lektionerna. Det är inte roligt med dåliga musikinstrument. (Läs mer nedan om vad som är bra att tänka på om du tänker köpa eget instrument.)

Kom ihåg att du som hyr ett musikinstrument av kulturskolan har ansvar för att ta hand om och sköta instrumentet så att det inte går sönder. Ett musikinstrument är ingen leksak. Det går bra att låta andra prova instrumentet så länge en kunnig person är med och visar och instruerar.

Vilka instrument går att hyra?

De flesta instrument i barnstorlek finns att hyra hos kulturskolan. Det som inte går att hyra är piano, trummor, ukulele och blockflöjt. Dessa instrument måste du ordna på egen hand. (Läs mer nedan i avsnittet om att köpa eget instrument.)

Hur gör jag för att hyra instrument?

När du skickar in din ansökan till någon av kulturskolans instrumentkurser kan du enkelt anmäla intresse för instrumenthyra.

Vad kostar det att hyra instrument och vad ingår?

 • Instrumenthyra: 300 kronor per termin.
 • Självrisk vid skada: 200 kronor per tillfälle.

I hyresavgiften ingår nödvändiga tillbehör och en del förbrukningsmaterial till musikinstrumentet. Detta innebär till exempel att vi byter utslitna strängar, rörblad, oljor, rengöringskit, reparation och underhåll av sådant som räknas som normalt slitage.

Om någonting inträffar med instrumentet tar vi ut en avgift. Läs mer om vad som gäller i våra regler för instrumenthyra nedan.

Vilka regler gäller vid instrumenthyra?

 • Vid skada eller förlust ska du kontakta elevens lärare eller kulturskolan så snart som möjligt. Försök inte att reparera någonting på egen hand. Låt istället kulturskolan fatta beslut om hur eventuella reparationer ska genomföras.
 • Om instrumentet blir skadat eller försvinner tar kulturskolan ut en självrisk av låntagaren.
 • Finns det misstanke om oaktsam behandling, sabotage eller stöld av kulturskolans egendom kan kulturskolan neka till fortsatt utlån. Om vi inte längre tillåter en hyrestagare att hyra instrument av kulturskolan förklarar vi varför.
 • Blåsinstrument får hyras max 2 år. Längre uthyrning sker i mån av tillgång till instrument.

Köpa eget instrument

Om du har planer på att köpa ett eget instrument så är det några saker det är viktigt att tänka på. Nedan följer några nyttiga råd inför instrumentköpet.

 • Har du frågor inför instrumentköpet så ställer vi i kulturskolan gärna upp. Kontakta i första hand elevens lärare.
 • Vi rekommenderar att du som köper eget instrument undviker instrument av dålig kvalitet eftersom dessa är frustrerande att använda och inte ger mycket spelglädje. Instrument av dålig kvalitet kan också göra att stor del av lektionerna går åt att försöka få ordning på instrumentet istället för att eleven lär sig spela.
 • Vid köp över internet både inom Sverige och från utlandet är det ofta svårt att få prova ordentligt innan köp. Om något inte fungerar kan det också vara svårt att få hjälp. Se till att undersöka ordentligt innan ni gör en beställning.
 • Instrument av dålig kvalitet och mycket billiga instrument kan i vissa fall ha delar som inte är korrekt monterade eller och justerade för bra funktion.
 • Begagnade instrument är i många fall ett väldigt bra alternativ. Många återförsäljare tar in, reparerar och säljer vidare begagnade instrument. Det går också bra att hitta fina begagnade instrument på olika annonseringstjänster på internet.

Min sida, skyddad identitet och personuppgifter

I detta avsnitt hittar du information om "Min sida", hur vi hanterar personer med skyddad identitet och hur vi hanterar personuppgifter.

 • Alla vårdnadshavare eller målsmän till elever i Kulturskolan Miranda har tillgång till Min sida i vår e-tjänst. Min sida har många funktioner för både nya och aktiva elever och målsmän. På Min sida går det bland annat att se elevens närvaro och elevens schema.
 • Det är också möjligt att ändra dina kontaktuppgifter. Har du till exempel bytt telefonnummer eller e-postadress så kan du själv enkelt ändra detta på min sida. Om ni är flera som vill ha våra utskick så gå det att fylla i detta i rutan alternativt mobilnummer och e-postadress.
 • Även elever som har egen mobil eller e-post kan fylla i detta och få meddelanden från oss. Om eleven inte har någon mobiltelefon eller e-postadress så lämnar ni dessa fält tomma.

Om du inte längre vill ha ditt konto på Min sida kvar måste du meddela oss det. Vi har i nuläget tyvärr ingen funktion som automatisk avslutar konton för elever som inte längre går hos oss.

Kontakta Kulturskolan Miranda

Har du eller någon annan familjemedlem skyddad identitet?

Om du inte kan eller vill använda Min sida för att göra en ansökan till våra kurser så ska du kontakta kulturskolans chef. Kulturskolechefen hjälper dig då med din ansökan till Kulturskolan Miranda. Vi sparar inga personuppgifter i vårt elevregister om du inte vill det.

Kontakta kulturskolans chef

På kulturskolan Miranda arbetar vi ständigt med att säkerställa att elev och räkningsmottagare ska känna sig trygg på hur de personuppgifter som lämnas till oss blir behandlade.

Personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna sparas i kulturskolans elevdatabas och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Kulturskolan använder sig av SMS-grupper som en del av sin kommunikation. För att kunna göra det måste vi använda ditt namn och telefonnummer i ett externt system.

I kulturskolan ingår det naturligt en utåtriktad verksamhet. Detta innebär att eleverna kan komma att:

 • Uppträda på konserter och föreställningar.
 • Delta med sitt namn i programblad.
 • Bli fotograferade.
 • Bli filmade.
 • Vara med på ljudinspelning.

Kulturskolan använder sig av webb och sociala medier för att sprida inspiration och information om evenemang och kulturskolans verksamheter. Mer information om publicering på webb och sociala medier samt möjlighet till invändningar, ges vid varje nytt läsår eller vid kursstart.

Information om behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du vår förvaltningssekreterare.

Kontakta kulturskolan

Alla kontaktuppgifter till Kulturskolan Miranda hittar du på sidan Kontakta kulturskolan Miranda. Där finns kontaktformulär, telefonnummer och e-postadresser till administrationen och våra lärare.

Kontakta Kulturskolan Miranda

Övrigt

Här har vi samlat några övriga frågor. Hittar du inte svar på det du funderar på så är du välkommen att höra av dig till personalen i Kulturskolan Miranda så hjälper vi dig.

 • Får jag välja lärare?
  Vi låter inte våra elever välja lärare. Detta har att göra med att våra lärare är specialiserade inom olika ämnen och i de fall där flera lärare undervisar i samma ämne så är det ofta schematiden och vilken skola eleven går på som styr vilken lärare eleven får.
 • Kan jag stå i kö på flera ämnen?
  Det går bra att stå i kö till flera ämnen samtidigt. Du välja flera ämnen samtidigt när du gör din ansökan på Min sida. Det går också bra att logga in och lägga till flera ämnen senare.
 • Får jag gå flera kurser?
  I mån av plats erbjuder vi eleverna att gå på flera kurser samtidigt.
 • Hur lång väntetid är det?
  Det är svårt att ge ett exakt svar på hur lång väntetiden är. I de flesta av våra kurser försöker vi ta in alla elever som står i kö senast när nästa hösttermin börjar. Vi tar också in elever under hela läsåret beroende på om vi har ledig plats eller inte. Kontakta gärna kulturskolans administration om du vill ha mer detaljerade upplysningar angående kö till de olika kurserna.
 • Hur långa är lektionerna?
  Lektionslängden är olika för våra olika kurser. Se kursutbudet på Min sida för detaljer om varje ämne.
 • Hur många lektioner erbjuds?
  Antal lektioner finner du i vår prislista under Avgifter och betalning.
 • Var brukar lektionerna vara någonstans?
  Kulturskolans lärare träffar eleverna både i grundskolan på dagtid, när de är på fritids och på eftermiddag och kväll i Rosa huset. Vad som gäller för varje enskild kurs går att läsa i kursutbudet på Min sida Länk till annan webbplats..

Kontakta Kulturskolan Miranda

Kulturskolan Mirandas logo

Kulturskolan Miranda erbjuder i första hand barn och ungdomar möjligheten att delta i olika kulturaktiviteter. Vi har vår bas i Rosa huset i Mora, där mycket av verksamheten pågår. Många av våra pedagoger reser också runt till kommunens alla grundskolor och erbjuder olika typer av undervisning.

Undervisningen sker både enskilt och i grupp och vi erbjuder kurser i olika instrument, solo- och körsång, orkester- och ensemblespel, band, dans, teater, bild och form, film och skådespeleri.

Kulturskolan Mirandas historia

Efter ett omfattande utredningsarbete togs i september 1996 ett beslut om att bilda en kulturskola i Mora. Detta var i en tid då kommunens ekonomi var så ansträngd att den kommunala musikskolan var hotad. Musikskolan hade funnits sedan 1948.

Genom att skapa en kulturskola skulle det gå att få till samordningsvinster eftersom all estetisk och praktisk undervisning samlades under en paraplyorganisation; ett eget rektorsområde inom barn och utbildningsnämnden. I det nya rektorsområdet ingick från början:

 • Mora Mediaverkstad
 • Rock-focus (ett hus för unga rockmusiker)
 • Lärare i bild och form
 • Drama/teater och dans på gymnasieskolans estetiska program
 • Musiklärare i grundskolan
 • Den gamla kommunala musikskolan

I tider av starka nedskärningar får man medge att det var ett djärvt och framåtsyftande beslut.

Formellt startade kulturskolan i augusti 1997. Sedan dess har vi arbetat för högtryck med att bli ett begrepp både inom kommunen och även utanför dess gränser. Ett led i detta arbete var att finna ett namn som kunde särskilja oss från andra kulturskolor och så kom förslaget Miranda!

År 2004 flyttades kulturskolan från För- och grundskoleförvaltningen över till den dåvarande Kulturförvaltningen. Efter omstruktureringar inom Mora kommun flyttades kulturskolan år 2019 över till den nya Kultur- och fritidsförvaltningen.

Namnet Miranda

Miranda är huvudpersonen i en serie böcker av författarinnan Kerstin Sundh. I hennes böcker talas det ofta om barn som har det svårt men som genom olika kulturyttringar "lyfter" och får skina och blänka.

Vi kontaktade Kerstin för att fråga om vi fick använda namnet Miranda och om hon ville bli vår "Madder", vilket för oss är den kvinnliga motsvarigheten till "Fadder". Till vår stora glädje svarade hon: Ja!

Vi fick veta att Kerstin på sin mors sida härstammade från Mora och att hennes mamma sjöng i kyrkokören här. Det kändes som att en pusselbit kom på plats!

Senast uppdaterad: 5 juni 2024