Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Frågor och svar till kulturskolan

Här har vi samlat några vanliga frågor till kulturskolan och lite nyttig information.

Läsårstiderna hittar du på denna sida.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till kulturskolan?

På sidan Börja eller sluta finns all information om hur du gör en anmälan till Kulturskolan Miranda.

Börja eller sluta

Skyddad identitet

Har du eller någon annan familjemedlem skyddad identitet och av den anledningen inte kan använda vår webbtjänst för att lämna in en anmälan ber vi dig att kontakta kulturskolans chef.

Kontakta kulturskolan

Avsluta en kursplats?

För att du ska slippa betala för nästa termin är det viktigt att du säger upp platsen i god tid innan nästa termin börjar. Se viktiga datum för uppsägning nedan.

Det är viktigt att du tar kontakt med ditt barns lärare om ni funderar på att sluta. Ibland kanske det går att hitta en lösning på problemet. Uppsägning av en kursplats sker genom "Min sida" via vår. Läs mer under Börja eller sluta.

Börja eller sluta

När måste du senast säga upp platsen?

Det är viktigt att du säger upp en elevplats i god tid innan nästa termin börjar. Gör du inte det så blir du skyldig att betala för den kommande terminen.

 • 1 augusti är det senaste datumet att säga upp platsen inför höstterminen.
 • 20 december är det senaste datumet att säga upp platsen inför vårterminen.

Hur många lektioner får eleverna?

Varje elev får minst 12 lektioner per termin i kurserna de går i kulturskolan I vissa fall kan en kurs ha färre lektioner. Då informerar vi om detta antingen vid ansökan och när kursen börjar.

Klarar vi inte att erbjuda det utlovade antalet lektioner så reducerar vi avgiften eller försöker hitta andra sätt att ta igen lektionerna.

Frånvaro som beror på att eleven är sjuk eller av andra anledningar missar att komma till lektionen leder inte till reducerad terminsavgift och kan heller inte tas igen.

Vad kostar kulturskolans kurser?

 • Individuella musikkurser kostar 750 kronor/termin.
 • Gruppaktiviteter kostar 300–400 kronor/termin beroende på vilken typ av aktivitet det är.
 • Körsång och samspel, orkester eller band är gratis vid deltagande i individuell musikkurs.

Läs aktuellt pris för varje kurs i vårt kursutbud eller vid ansökan.

Vilka rabatter kan man få?

På instrumentkurserna erbjuder vi syskonrabatt eller rabatt vid deltagande i flera kurser.

 • Första elev betalar fullt pris för sin första kurs.
 • Därefter får man 100 kronor rabatt på kurs eller elev nummer två.
 • Efterföljande kurser eller elever inom samma familj går gratis.

När skickas fakturan?

Höstterminens faktura skickas i oktober och vårterminens faktura skickas i februari.

Vad händer om avgiften inte betalas?

 • Om fakturan inte betalas går ärendet över till inkassoföretaget Intrum för indrivning.
 • Avgiften för skickat inkassokrav är 180 kr.

Vilka instrument kan man hyra?

De flesta instrument i barnstorlek finns att hyra hos kulturskolan. Det som inte går att hyra är vuxenstorlek av instrument samt pianon och trummor. Dessa instrument måste du själv köpa.

Hur gör jag för att hyra instrument?

När du gör anmälan till kulturskolan går det att anmäla intresse för att hyra instrument. När det blir dags att börja är det elevens lärare som hjälper till med instrumenthyran.

Vilka avgifter är det vid instrumenthyra?

 • Hyresavgift: 300 kronor per termin.
 • Självrisk: 200 kronor per skadetillfälle.

Vilka regler gäller vid instrumenthyra?

 • Vid skada eller förlust ska elevens lärare eller kulturskolan kontaktas så snart som möjligt. Kulturskolan fattar beslut om och genomför eventuella reparationer.
 • Kulturskolan tar ut en självrisk av låntagaren om instrumentet blir skadat eller försvinner.
 • Finns det misstanke om oaktsam behandling, sabotage eller stöld av lånad egendom kan kulturskolan neka till fortsatt utlån. Om det fattas beslut om att en låntagare inte längre får låna instrument ska det redogöras varför.
 • I hyran av ett instrument ingår instrumentet med nödvändiga tillbehör samt förbrukningsmaterial som t.ex. byte av utslitna strängar. Det ingår också reparation av det som räknas till normalt slitage.
 • Blåsinstrument får hyras max i 2 år. Längre uthyrning sker mån av tillgång till instrument.

Kan jag få prova en kurs utan kostnad?

Är du osäker på om kursen är det rätta valet så går det att ha "prova på-lektioner". Om eleven väljer att fortsätta efter genomförda "prova på-lektioner" så blir kostnaden ordinarie avgift, annars kostar det inget alls.

Vad innebär "prova på"?

"Prova på-lektion" innebär att eleven får erbjudande om att prova de olika kurserna utan kostnad.

Hur många gånger får man prova?

 • Musikinstrument och solosång har tre "prova på"-lektioner.
 • Film och skådespeleri, bild, och drama har en "prova på"-lektion.
 • Dans har två "prova på"-lektioner.

Kulturskolan Miranda använder tjänsten Musik & Kulturskola från ISTlänk till annan webbplats för vår elevadministration.

Om du inte längre vill vara registrerad hos Kulturskolan Miranda måste du meddela oss det. Kontot kommer inte att avslutas automatiskt även om det inte finns någon aktiv elev längre.

Läs mer om hur du skickar in en ansökan eller säger upp en kurs.

Senast uppdaterad: 2 september 2020