Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Dataskydd och behandling av personuppgifter

På kulturskolan Miranda arbetar vi ständigt med att säkerställa att elev och räkningsmottagare kan känna sig trygg på hur de personuppgifter som lämnas till oss blir behandlade.

Personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna sparas i kulturskolans elevdatabas och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Kulturskolan använder sig av SMS-grupper som en del av sin kommunikation. För att kunna göra det måste vi använda ditt namn och telefonnummer i ett externt system.

I kulturskolan ingår det naturligt en utåtriktad verksamhet. Detta innebär att eleverna kan komma att:

  • uppträda på konserter och föreställningar
  • delta med sitt namn i programblad
  • bli fotograferade
  • bli filmade
  • vara med på ljudinspelning

Kulturskolan använder sig av webb och sociala medier för att sprida inspiration och information om evenemang och kulturskolans verksamheter. Mer information om publicering på webb och sociala medier samt möjlighet till invändningar, ges vid nytt läsår eller vid kursstart.

Information om behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du vår förvaltningssekreterare.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020