Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Förskola

Förskolan finns för barn i åldern 1–5 år. Dina barn har rätt till förskoleplats om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven.