Tidsplan godkänd – Strandenskolan planeras bli klar 2027

Publicerad: 25 januari 2023 Uppdaterad: 19 april 2023

Arbetet med att planera det nya skolområdet vid Stranden fortsätter. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan och på tisdagen godkände kommunstyrelsen projektets tidsplan där skolområdet planeras tas i bruk till höstterminen 2027.

Samtidigt har Mora kommunfastigheter anlitat arkitektfirman Tengbom för att utforma skolområdet.

Vy över byggarbetsplats samt en rosa byggnad.

På Strandenområdet finns idag ungdomsgården Rosa huset samt kulturskola.

Den 20 juni beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget på uppdragsavtal till Morastrand AB och dotterbolaget Mora kommunfastigheter AB. Samtidigt inleddes arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

En tidsplan för projektet har tagits fram, och godkänts av kommunstyrelsen. Där planeras bygglov att lämnas in 2024, med byggstart 2025 där skolområdet förväntas kunna tas i bruk till höstterminen 2027.

- Det är en omfattande detaljplaneprocess som nu genomförs, där många aktörer är involverade. Med den tidsplan som nu har presenterats för projektet har kommunstyrelsen en god överblick över vilka steg som väntar på vägen mot en ny högstadieskola i Mora, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Under första halvåret 2023 genomförs flera utredningar på Strandenområdet, som bland annat bedömer luftkvalitet, buller och markförhållanden. Utredningarna kommer visa vad som är lämpligt att bygga på området och hur det är lämpligt att utforma byggnader och utemiljöer.

Mora kommunfastigheter AB har upphandlat arkitekt för att utforma skolområdet på Stranden. Uppdraget gick till Tengbom, som tidigare tagit fram förslag på skolområdet under innovationsupphandlingen.

- Vi är väldigt glada att ha med Tengbom i projektet. De har stor erfarenhet av att utforma skolor och är väl insatta Strandenprojektet sedan tidigare. Det förenklar det fortsatta samarbetet med kommunens planarkitekter i detaljplanarbetet, säger Peter Karlsson, tillförordnad VD för Mora kommunfastigheter och kommundirektör för Mora kommun.

- Det känns fantastiskt kul att få arbeta vidare med projektet. Vi ser fram emot att få vara en del i att utveckla Strandenområdet och skapa en mötesplats för skola, kultur och idrott i Mora, säger Karolina Lorentzi, arkitekt på Tengbom.

Läs mer om arbetet på Strandenområdets projektsida Öppnas i nytt fönster..

Ny gång- och cykeltunnel planeras

Vid tisdagens sammanträde beslutade även kommunstyrelsen att godkänna en avsiktsförklaring för medfinansiering och projektering av ytterligare en gång- och cykeltunnel i anslutning till Strandenområdet. Den planeras att byggas under järnvägsspåren och knyta ihop det nya skolområdet med Tingsnäs och södra Mora.

- Gång- och cykeltunneln kommer skapa större tillgänglighet till det nya skolområdet och blir en viktig pusselbit för en framtida utveckling av Tingsnäs, som pekats ut som ett lämpligt område för nya bostäder i den fördjupade översiktsplanen, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 19 april 2023