Positivt resultat för Moras cykelfrämjande arbete

Publicerad: 12 oktober 2022

Mora deltar under 2022 för första gången i Kommunvelometern, en studie som mäter och jämför hur svenska kommuner jobbar för att främja cykling. Av de 55 deltagande kommunerna placerar sig Mora på plats 23. Bland mindre kommuner blev resultatet en delad fjärdeplats.

Man som cyklar i Mora

Foto: Hilla Aspman

- Vi är mycket glada över det här resultatet, som visar att vårt arbete för att göra Mora till en kommun där cykeln har en självklar plats lönar sig. Men vi ser också att det finns mycket som behöver förbättras, bland annat behövs en mer sammanhängande och bättre underhållen cykelinfrastruktur för att flera ska välja cykeln för sina vardagliga resor, säger Anders Björkman, utvecklingschef på Mora kommun.

Mora kommun deltog i år i mätningen för första gången och jämfördes med andra kommuner inom nio kategorier. Mora fick totalt 54 av 90 poäng och hamnade på plats 23 av totalt 55 medverkande kommuner. Helsingborg tog förstaplatsen med 78,5 poäng.

Bland små kommuner, mindre än 50 000 invånare, blev det ett betydligt bättre resultat med en delad fjärdeplats av totalt 28. Håbo hamnade på första plats.

Se hela Cykelvelometern på Cykelfrämjandets webbplats Länk till annan webbplats.

Stor förbättringspotential

Mora kommun utmärker sig särskilt inom kategorin informations- och marknadsföringsåtgärder, med 10 av 10 poäng. Kommunen har bland annat genomfört kampanjer för att främja vintercykling och haft aktiviteter för att uppmuntra barn och unga att cykla mer till skolan.

Inom området infrastruktur finns det däremot stor förbättringspotential. Bland annat behöver cykelförut­sättningarna runt skolor bli bättre och det behövs åtgärder för att höja säker­heten och framkomligheten på befintliga cykelbanor och i blandad trafik.

Cyklingen i Mora ska öka

Mora kommun har flera poli­tiska mål för att öka cykling i kommunen, som bland annat anges i kommunens cykelstrategi , 3.5 MB. och cykelplan. Ett stort mål är att minst 50 procent av moraborna ska använda cykeln en gång i veckan eller mer år 2040. Kommunen ska även prioritera byggandet av säkra gång- och cykelvägar till skolorna i Mora.

- Vi behöver kontinuerligt mäta och följa upp om de uppsatta cykelmålen i kommunen uppfylls. Här ger Kommunvelometern oss en bra överblick på hur vi ligger till och vad vi behöver satsa extra hårt på framöver. Vi kommer även sätta upp två cykelmätare i centrala Mora under hösten för att mäta hur cyklingen i Mora förändras över tid, vilket kommer ge oss en bild över om vi är på väg i rätt riktning, säger Anders Björkman.

Kommunvelometern 2022

Kommunvelometern genomförs varje år av Cykelfrämjandet och är en nationell granskning av kommuners arbete med cykelfrågor. Syftet med mätningen är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential.

I årets Kommunvelometer deltog 55 kommuner. Årets cykelfrämjarkommun är Helsingborg, som toppar Kommunvelometern för första gången. Andra plats tar Trollhättan och på tredje plats kommer Lund. I gruppen mellanstora kommuner vin­ner Trollhättan och i gruppen små kommuner tar Håbo förstaplatsen. 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022