Förslag om ny ungdomshall på Prästholmen

Publicerad: 22 augusti 2022

Smidjegrav arena är just nu den enda ishallen i Mora, och det är stor brist på träningstider, framför allt för Moras ungdomsidrottare. Därför ska ett förslag presenteras för kommunstyrelsen den 23 augusti. Förslaget innebär ett första steg mot att bygga en ny ungdomshall på Prästholmen.

Prästholmens IP

Förslaget innebära att den nya ishallen byggs på Prästholmen. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Frågan om att bygga en ny ungdomsishall i Mora har sedan ett antal år varit en aktuell fråga i kommunen. Nu har ett förslag med en uppdaterad kostnadsbild lagts fram till kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti, för att i nästa steg beslutas på kommunfullmäktige den 19 september. Om man beslutar att gå vidare med projektet, beräknas en ny ishall vara klart lagom till att säsongen startar hösten 2023.

- Det här förslaget skulle kunna innebära ett enormt lyft för Moras junior- och ungdomsverksamheter. Det kommer finnas mer utrymme för de befintliga verksamheterna och bättre förutsättningar för att starta nya verksamheter, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att i en första fas inleda projektering och upphandling av projektet. Man ska även presentera hyresavtal och ett klargörande av finansiering mellan Mora kommun och Mora IK. Därefter fattas beslut om att gå in den andra fasen, då byggprojektet genomförs.

Höjda kostnader beräknade

Den ursprungliga planen var att beslut om en ny hall skulle fattats redan vid kommunfullmäktige i juni. Men man bedömde då att det behövdes en ny kostnadsbedömning till följd av den höjda inflationstakten och stigande materialkostnader.

- Vi har gjort en ny bedömning där vi tagit höjd för den senaste tidens kostnadsökningar, och har fått en mer aktuell kalkyl med en mer rimlig bedömning av den slutliga kostnaden, Farhad Rahavard, förvaltningschef på Teknik- och serviceförvaltningen.

Och totalsumman för en ny ishall bedöms med den nya kalkylen uppgå till mellan 30 och 31 miljoner kronor.

- Det är en något högre bedömning än tidigare, men det är bra att vi gjort en ny uppskattning, som inte uppfattas som en glädjekalkyl, säger Anna Hed.

Förslaget om den nya ishallen ska först tas upp på kommunstyrelsen sammanträde den 23 augusti och sedan i kommunfullmäktige den 19 september.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022