Färre ukrainska flyktingar till Mora än förväntat

Enligt nya tilldelningssiffror från Migrationsverket ska Mora kommun ta emot 67 flyktingar från Ukraina, jämfört med den tidigare siffran på 232 personer. Anledningen är att den förväntade tillströmningen av skyddsbehövande till Sverige har sänkts från 80 000 till 50 000 personer fram till årsskiftet.

Ukrainas flagga

- Vi har gjort bra förberedelser i Mora och känner oss redo att välkomna flyktingarna som kommer från Ukraina, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Migrationsverket har tagit fram nya scenario som innebär att det förväntade antalet flyktingar från Ukraina till Sverige sänks från 80 000 till 50 000 personer fram till årsskiftet. Migrationsverket har därför tagit fram ett nytt förslag till fördelning mellan kommunerna, där Mora kommun ska ta emot 67 personer. En förändring mot tidigare tilldelningstal är att de som frivilligt bosatt sig i kommunen inte längre räknas in i den totala siffran.

- I Mora har vi just nu 63 skyddsbehövande personer från Ukraina som bosatt sig här frivilligt. Det är personer som till exempel har kommit hit via släkt eller vänner. De här personerna kommer inte längre räknas av från tilldelningstalet på 67 personer, vilket de gjorde i den första uträkningen om 232 personer, säger Fredrick Bernharth, flyktingsamordnare på Mora kommun.

För att kunna erbjuda boende och stöd till flyktingarna får Mora kommun en fast ersättning på 25 000 kronor per person och en rörlig ersättning på 150-300 kronor per dag, baserad på ålder.

- Om ni som förening eller privatperson vill vara med och bidra i etableringsprocessen som exempelvis språkvän eller om ni har andra tankar är ni välkomna att höra av er till oss på integrationsenheten, säger Fredrick Bernharth.

Senast uppdaterad: 15 juni 2022