Mora kommun söker familjehem för ensamkommande barn från Ukraina

Kriget i Ukraina har försatt många barnfamiljer på flykt. En del barn flyr även utan någon förälder. Det är fortfarande osäkert hur många som kan komma till Mora, men som en förberedelse söker kommunen nu dig som vill bli utredd som familjehem.

Barn som leker

- Vi letar ständigt efter lämpliga familjehem, men det är extra viktigt just nu för att vi ska kunna säkerställa att dessa ensamkommande barn kan få ett tryggt hem att bo i om de kommer till Mora, säger Ewa Byström, enhetschef på individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet.

Vad är ett familjehem?

Familjehem är familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. I det här fallet gäller det barn som kommit till Sverige utan föräldrar eller släktingar som kan ta hand om dem.

Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor där under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Vem kan bli ett familjehem?

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem, utan du får den utbildning och information som du behöver av Mora kommuns familjehemsgrupp. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och framför allt intresse och engagemang för en eller flera nya familjemedlemmar.

Senast uppdaterad: 19 april 2022