Flyktingar enligt massflyktsdirektivet = Migrationsverket ansvarar för boenden

Som flykting från Ukraina får du uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. När du får det omfattas du endast av Lagen om mottagande av asylsökande, LMA vilket innebär att Migrationsverket ansvarar för ditt boende. Det betyder att en kommunplacering inte kommer att ske för personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Karta där Ukraina är markerad

- Vi får en hel del frågor om det här. Rent praktiskt innebär det att om en flykting från Ukraina har fått ett privat boende här i Mora och sedan vill ha hjälp med boendefrågan så är det Migrationsverket som ansvarar för det. Personen behöver alltså kontakta Migrationsverket för att få hjälp, berättar Fredrick Bernharth, flyktingsamordnare i Mora kommun.

- Det vi kommuner ansvarar för är möjlighet till för- och grundskola. Vi samordnar volontärinsatser och hjälper till med inledande kontakt med asylhälsan. Vi tar också ett ansvar för att informera medborgarna och se till att det finns relevant och uppdaterad information på vår webbplats, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Mora kommuns frågor och svar kring kriget i Ukraina

Nytt lagförslag för en jämnare fördelning

Den 8 april presenterade regeringen ett lagförslag för att åstadkomma en jämnare fördelning mellan landets kommuner när det gäller boenden för skyddssökande från Ukraina.

Idag arbetar Migrationsverket efter en liknande fördelningsmodell för nyanlända som omfattas av bosättningslagen. Lagförslaget innebär att samma princip ska gälla för skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Kommunfördelningen ske med hänsyn till bland annat kommunenens invånarantal, förutsättningar på arbetsmarknaden och antal asylsökande i kommunen.

- Förslaget är välkommet ur Mora kommuns perspektiv. Om lagförslaget går igenom blir det en större tydlighet kring vilka våra förutsättningar är. Det vill säga hur många flyktingar vi ska ordna boende till, säger Fredrick Bernharth.

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Om du:

  • är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022, eller
  • har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina, eller
  • är familjemedlem till de två ovanstående.

För att omfattas av massflyktsdirektivet måste du ha lämnat Ukraina den 24 februari 2022 eller senare. Om du inte uppfyller de här kraven men ändå behöver skydd i Sverige kan du i stället ansöka om asyl. Personer som har begått vissa brottsliga handlingar (till exempel krigsbrott eller annat grovt brott), eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet, kan inte få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Om du söker skydd enligt massflyktsdirektivet kan du inte söka asyl i Sverige.

Läs mer: Skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl, gör en asylutredning och fattar beslut i ärendet.

När man söker uppehållstillstånd så hamnar man oftast på ett asylboende till dess att man får ett uppehållstillstånd, om man inte hittar ett eget boende. Därefter sker en jämn fördelning i samverkan med Länsstyrelsen till kommunerna i Sverige

Läs mer: Asylregler - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023