Läget i kommunen kopplat till kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker en mängd känslor och frågor. Nu förbereder sig Mora kommun för att ta emot ukrainska flyktingar, bland annat genom att inventera boenden i kommunen.

Ukrainas flagga

För Mora kommuns del pågår just nu arbetet med att ordna med ett bra mottagande för de flyktingar som kan tänkas anlända till kommunen.

- Det är viktigt att vi får ett helhetsgrepp om vad vi kan och behöver göra, så tidigt som möjligt. Därför har kommunen bildat en krisstab där olika frågor samordnas. De flyktingar som kommer till Mora ska lätt kunna hitta information om vilken hjälp de kan få. Vi vill att de ska känna sig välkomna hos oss, efter att ha flyttför sina liv från kriget i Ukraina, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

I nuläget är finns det väldigt lite information om hur många personer det kommer röra sig om och när det i så fall blir aktuellt.

- Just nu finns inga siffror på hur många det kan bli. Mycket hänger på hur många boendeplatser migrationsverket har, och hur många som kommer till Sverige över huvud taget, säger Peter Karlsson, kommundirektör på Mora kommun.

Inledningsvis handlar det om att ordna med så kallade EVAK-boenden, där nyanlända flyktingar som ännu inte kunnat få asylboende via Migrationsverket, kan få ett tillfälligt boende Mora. Det kan röra sig om boende i några dagar upptill ett par veckor. Men även mer långsiktiga lösningar undersöks, ett arbete som leds av Morastrand.

- Det pågår just nu en inventering av boendeformer och platser. Vi försöker ordna boenden utifrån de lagar och direktiv som finns och gör allt vi kan för att lösa situationen på bästa möjliga sätt för de personer som kommer till Mora, säger Peter Karlsson.

Flera har redan kommit till Mora

Under de senaste veckorna har redan ett antal flyktingar har kommit till Mora. Men de har inte fått sina boendeplatser från kommunen, utan genom privata initiativ. För att de som redan kommit hit ska få bästa möjliga förutsättningar till skola, vård och annan nödvändig hjälp, uppmanar kommunen att man kontaktar kommunens flyktingsamordnare, Fredrick Bernharth, om man redan bistår med boendeplatser och annan hjälp till flyktingar.

Frågor och svar kring kriget i Ukraina

Senast uppdaterad: 27 mars 2023