Mora kommun bildar krisledningsstab

Nu har Mora kommun bildat en krisledningsstab som jobbar med att omvärldsbevaka läget i världen kopplat till kriget i Ukraina. Staben arbetar även med frågor som ett eventuellt flyktingmottagande, IT-störningar, beredskap för brist på varor och påverkanskampanjer.

Bild på Ukrainas flagga

Ukrainas flagga.

- Det vi gör just nu är att förbereda oss genom att se över vår tillgång till boenden som vi skulle kunna erbjuda. Det gör vi tillsammans med Mora Strand som också ingår i krisledningsstaben. Vi deltar även i olika samverkansmöten med andra kommuner och ansvariga myndigheter som Migrationsverket och Länsstyrelsen, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Kommunens webbplats kommer att uppdateras kontinuerligt med information om vad som pågår i Mora kommun. Där finns svar på vanliga frågor samt även länkar till myndigheter och aktörer.

Senast uppdaterad: 4 mars 2022