Mora kommun visar stöd för Ukraina

Just nu flyr många från kriget i Ukraina, därför ser Mora kommun över möjligheten till tillfälliga boenden. Det handlar om att ha en beredskap för att eventuellt ta emot människor på flykt.

Ukraina - Europakarta

- Det är ofattbart och ogripbart det som händer just nu. Vi står i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, det vi kan göra just nu är att förbereda oss för att eventuellt ta emot människor som flyr kriget och se till att den information som sprids just nu är relevant, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Jag har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att se över våra möjligheter till tillfälligt boende. Vi har haft ett informationsmöte med Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) idag. Det vi kan konstatera är det är omöjligt att sia om läget så det vi kan göra är att förbereda oss och se över vår tillgång till boenden som vi skulle kunna erbjuda, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Kommunen har en central roll vid hanteringen av kriser. Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om hur kommunen arbetar med krisberedskap och vad du själv kan göra för att förbereda dig inför en kris.

- Det är många som känner många oro inför det osäkra läget i världen med tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Länsstyrelsen i Dalarna har samlat länkar med relevant information, allt finns samlat på vår webb. Just nu delas mycket information på sociala medier. Det är alltid bra att tänka efter innan man delar information och länkar och att vara källkritisk. Och det är extra viktigt just nu, säger Anna-Karin Niemann, kommunikationschef.

Flera kommuner i Sverige har hissat ukrainska flaggan eller på annat sätt visat sitt stöd. Även Mora kommun kommer att hissa den ukrainska flaggan.

- Vi vill visa vårt stöd och vår solidaritet med det ukrainska folket, därför har vi beställt en ukrainsk flagga, förhoppningen är att den kommer redan till helgen, säger Anna Hed.


Senast uppdaterad: 10 oktober 2022